Ads Top

Onderzoek naar tijdelijke afsluiting met foam

Netbeheerder Liander onderzoekt samen met Qirion en aannemer Van Voskuilen een methode om gasleidingen efficiënter en goedkoper af te sluiten. Dit zogenaamd foamen van gasleidingen heeft als grootste voordeel dat het werk door minder mensen kan worden gedaan.

Het foamen is een techniek die al langer in Frankrijk en Engeland wordt toegepast. Door gasleidingen te vullen met foam, wordt de leiding volledig gasdicht gemaakt. In de meterkast wordt de aansluiting met een dop afgesloten en de gasmeter verwijderd. Als alle huizen afgesloten zijn, kunnen de aansluitleidingen samen met de hoofdleidingen allemaal tegelijkertijd verwijderd worden. Deze techniek willen we alleen toepassen in wijken die gepland staan om op korte termijn van het aardgas af te gaan. We doen dat alleen in die wijken, omdat we geen leidingresten (afval) in de grond willen en mogen achterlaten.  

Uit het Klimaatakkoord volgt dat Nederland van het aardgas af wil. Gemeenten stellen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vast waarin de volgorde staat welke wijk wanneer van het gas afgaat. Verwacht wordt dat Liander in toenemende mate jaarlijks tot 2050 circa 80.000 tot 90.000 gasaansluitingen gaat afsluiten en verwijderen. Het merendeel zal op wijkniveau gebeuren. Door bijvoorbeeld de overstap naar (stads)warmte of warmtepompen in een wijk.
Liander ziet het als haar maatschappelijke taak continu te zoeken naar manieren om efficiënter en klantvriendelijker te werken. Enerzijds om onze monteurs efficiënter in te zetten, anderzijds om de kosten en de overlast te verminderen voor klanten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.