Ads Top

Gloednieuw laboratorium voor duurzame elektriciteitsvoorziening

Om de klimaatdoelen te halen moet Nederland veel meer stroom uit zon en wind gaan halen. Maar is ons elektriciteitsnet daar eigenlijk wel klaar voor? Nee. Om deze gigantische uitdaging te tackelen, bouwt de TU Delft momenteel een gloednieuw laboratorium: het Electrical Sustainable Powerlab, ook wel het ESP Lab genoemd.

Eind 2020 is het ESP Lab klaar. Dan beschikt de TU Delft niet alleen over een in de wereld unieke laboratoriumfaciliteit, maar ook over ongekende mogelijkheden voor nieuwe onderzoeken.

John Schmitz, decaan van de faculteit waar het nieuwe laboratorium straks verrijst, blikt vol enthousiasme terug op de kick-off-bijeenkomst en onderstreept de noodzaak van het lab: ‘Vorig jaar was slechts 15 procent van het Nederlandse stroom afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dat moet in 2030 zo’n 70 procent zijn. Maar een toekomstig stroomnet waaraan constant fluctuerende bronnen zoals zonnepanelen en windturbines, of meer energievragende warmtepompen, wijkbatterijen en elektrische auto’s gekoppeld zijn, is enorm kwetsbaar. Het raakt makkelijk overbelast. Daarom is het ongelooflijk belangrijk om het elektriciteitsnet, met alle diepgaande technologische kennis die de TU Delft in huis heeft, klaar te stomen voor de toekomst. Dat gaan wij straks dus in het ESP Lab doen. Niet alleen natuurlijk, maar samen met onze industriële en academische partners die stuk voor stuk héél waardevol zijn.’

Voor het elektriciteitsnet van de toekomst is het van belang om goed te kunnen anticiperen op het alsmaar fluctuerende energieaanbod van duurzame opwekkers. Als het bijvoorbeeld hard waait of de zon schijnt flink, dan is er meer energie beschikbaar. ‘Omdat het aanbod van elektriciteit steeds meer van het weer afhangt, wordt het ingewikkelder om alles in goede banen te leiden,’ stelt hoogleraar Miro Zeman. ‘Snel acterende schakelaars zouden bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden. Met zulke schakelaars kan worden voorkomen dat verstoringen ineens een hele regio platleggen. Maar diezelfde schakelaars kunnen ook voor verstoringen in het elektriciteitsnet zorgen wat weer tot instabiliteit leidt. Maar goed, dat moet dus wél eerst getest worden. Daarnaast is het belangrijk om het netwerk nauwkeurig te monitoren en dat betekent héél veel gegevens verzamelen. Met die gegevens krijgen wij straks meer grip op de opwekking en het verbruik van elektriciteit.’

TU Delft-onderzoekers van de afdeling Electrical Sustainable Energy (van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) buigen zich al jaren over de overgang naar duurzame energie. Volgens Tim van der Hagen, voorzitter en rector magnificus van de TU Delft, is hun onderzoek naar duurzame elektrische energie een onmisbare schakel in de energietransitie. ‘Het mooie is dat al die kennis in het ESP Lab gecombineerd gaat worden,’ legt Van der Hagen uit. ‘De TU Delft heeft straks een interdisciplinair lab waar al het onderzoek naar veilige, kwalitatief hoogwaardige energievoorzieningen en energietransport samengebracht wordt. Daar ben ik heel erg trots op.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.