Ads Top

ACM heeft de rendementen van warmteleveranciers laten onderzoeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de financiële rendementen van warmteleveranciers laten onderzoeken. Het onderzoek staat bekend als de Rendementsmonitor warmteleveranciers. Deze monitor komt elke twee jaar uit. De ACM rapporteert aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (Minister) over de uitkomsten.

Deze monitor gaat over de jaren 2017 en 2018. De vorige Rendementsmonitor ging over de jaren 2015 en 2016. De Rendementsmonitor volgt, omwille van de vergelijkbaarheid, dezelfde onderzoeksystematiek als de voorgaande onderzoeken.

De monitor geeft een weergave van de gemiddelde rendementen in de sector. Door de verschillende rendementsmonitoren met elkaar te vergelijken ontstaat een algemeen beeld over de ontwikkelingen van de rendementen in de warmtesector in de afgelopen jaren. Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde rendementen van de afgelopen vier jaren. Dit zijn nominale rendementen (dus met inflatie) voor afdracht van belastingen.

Uit de verschillende Rendementsmonitors volgt het beeld dat de gemiddelde rendementen over de jaren heen zijn gestegen. In 2015 en 2016 was het gemiddelde rendement nog relatief laag. In de jaren 2017 en 2018 laten de gemiddelde rendementen een beter resultaat zien. De rendementen van de warmteleveranciers zijn afhankelijk van onder meer de inkoopprijzen (bijvoorbeeld gas en elektriciteit), de ontwikkeling van het gereguleerde tarief, het weer, het aantal gerealiseerde aansluitingen en de levensduur van de netten.

De rendementsmonitor geeft nadrukkelijk een beeld van het gewogen gemiddelde van de hele sector. De stijgende lijn bij dit gemiddelde wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de relatief hogere rendementen van warmteleveranciers met grotere netten. Dit komt waarschijnlijk door schaalvoordelen en doordat grotere leveranciers vaak oudere netten hebben die deels al zijn afgeschreven. In Nederland zijn ook veel kleine warmtenetten. Voor dergelijke netten is het rendement nog steeds laag.

Het gemiddelde rendement in de sector is vergeleken met een rendement dat in het rapport als redelijk rendement is gedefinieerd. Dit is gepresenteerd als een indicatieve bandbreedte. De ondergrens van deze bandbreedte is gelijk aan het redelijk rendement zoals dat voor de netbeheerders voor elektriciteit en gas door de ACM is vastgesteld. Voor de bovengrens is dit gereguleerde rendement van de netbeheerders gas en elektriciteit gecorrigeerd voor specifieke risico’s binnen de warmtesector.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.