Ads Top

Toekomstig energiesysteem in Bosatlas

Op donderdag 17 oktober is de Bosatlas van de Duurzaamheid verschenen. De nieuwe uitgave van de bekende atlas toont aan de hand van kaarten, infographics en foto’s hoe groot de invloed van de mens op de aarde altijd al was en hoe snel die verder toeneemt. Ook Netbeheer Nederland leverde een bijdrage aan de atlas. In het hoofdstuk Energie is een verbeelding opgenomen van het energiesysteem van de toekomst. Daarnaast behandelt de atlas thema’s als de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, maar ook lichtpuntjes als de Klimaatwet, woningisolatie en de aanleg van een waterstofnetwerk.

De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. Daarbij is er aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Ook komen talloze ontwikkelingen binnen de landsgrenzen en erbuiten aan de orde: van het Klimaatakkoord van Parijs tot kringlooplandbouw, van wateroverlast tot urban mining. Uiteraard staat de atlas ook stil bij concrete maatregelen die burgers, bedrijven en overheden zelf kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. Al deze informatie wordt weergegeven op kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met aantrekkelijke infographics, heldere diagrammen en veel foto's.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.