Ads Top

Groen licht voor stroomsnelweg vanaf Eemshaven

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT kan beginnen met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven (hoogspanningsstation Oudeschip) en Hoogkerk (hoogspanningsstation Vierverlaten). De Raad van State heeft een 7-tal beroepen tegen het plan en vergunningen, verworpen. Wel verzoekt de Raad van State om het landschapsplan binnen een half jaar te concretiseren en ter beoordeling voor te leggen.

De nieuwe 40 kilometer lange 380 kV verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. De nieuwe verbinding voorziet vanaf 2023 in aanmerkelijk meer transportcapaciteit (1500 MW) voor elektriciteit vanaf Eemshaven dan nu beschikbaar is. De verbinding wordt gefaseerd in gebruik genomen. De 40 kilometer lange 220 kV-verbinding wordt na ingebruikname van de nieuwe verbinding afgebroken.

Ook 10 kilometer 110 kV-verbinding (tussen Brillerij en Vierverlaten) verdwijnt als onderdeel van het project. Het hoogspanningsstation Vierverlaten wordt uitgebreid (11 ha )o.a. met transformatoren om de koppeling van de 380 kV-verbinding met het 220 kV-net te realiseren.

Eemshaven is een van de belangrijkste '(duurzame) energiepoorten' van Nederland. De komende jaren wordt dat belang nog groter. Zo nemen TenneT en de Deense netbeheerder Energinet over enkele weken officieel de 300 kilometer lange zeekabel COBRAcable in gebruik voor uitwisseling van groene stroom tussen beide landen. Verder zijn er windparken op land en op zee en zonneparken gepland.

TenneT verwacht begin 2020 de aannemers voor de aanleg te kunnen selecteren. Voor het installatiewerk is eerder al SPIE gecontracteerd. Dit bedrijf bouwt ook de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur bij het hoogspanningsstation Vierverlaten. Daarvoor zijn de afgelopen jaren voorbereidingen gedaan waardoor de bouw snel kan beginnen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.