Ads Top

Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend


In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.

De hoeveelheid warmte die wordt opgewekt is vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 300 huishoudens. Met het project is een investering van € 3 miljoen gemoeid.

Pip Tesselaar, eigenaar van Tesselaar Freesia, is trots dat het systeem nu operationeel is. “Dit project heeft enkele jaren aan voorbereiding gekost. We zijn samen met Mol Freesia uit Nibbixwoud in 2015 begonnen met onderzoek naar het verduurzamen van onze freesiateelt. Dit bracht ons onder meer naar Denemarken, waar zonthermie al op grotere schaal wordt toegepast. Met het zonthermiesysteem oogsten we het hele jaar door warmte in de vorm van warm water. Deze warmte wordt vervolgens zo veel mogelijk direct toegepast om de kas te verwarmen. Een eventueel overschot aan warmte in de zomer slaan we vervolgens met een warmte-koude-opslag (WKO) systeem op in de grond. Tijdens zeer warme dagen pompen we koud water omhoog voor het koelen van de gewassen. In de winter werkt het andersom en pompen we het warme water omhoog en gaat het afgekoelde water weer de bodem in. De bodem blijft zodoende in balans.”

Het systeem is gerealiseerd door G2Energy. Het is de eerste keer dat een zonthermie-installatie op deze schaal in Nederland voor de glastuinbouw in gebruik is genomen. Groot voordeel van ons systeem is dat we werken met het ‘drain-back-principe’. Hierdoor gaat er gewoon water door de collectoren, dit in tegenstelling tot bijna alle andere systemen die werken met glycol.

Tot dusver werd dit systeem in Nederland alleen kleinschalig op daken toegepast met enkele tot tientallen panelen. Door het gebruik van de 9.300 vierkante meter zonnecollectoren is de verwarming van de kassen van Tesselaar Freesia volledig CO2-neutraal.

Lang zal de installatie van Tesselaar Freesia niet de grootste zonnewarmtecollector van Nederland blijven. “Collega’s Marco en Jeroen Mol van Mol Freesia zijn onlangs gestart met de aanleg van een zonthermie-installatie van 15.000 m2 bij hun vestiging aan de Overspoor 80 in Nibbixwoud. Deze installatie gaat 7.700 megawattuur aan warmte leveren, vergelijkbaar met bijna 500 woningen,” aldus kweker Pip Tesselaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.