Ads Top

Kunstmatige intelligentie als sleutel voor de energietransitie

De Topsector Energie ziet AI als een sleutel voor het oplossen van een aantal - nu nog - zeer uitdagende problemen. Dat zegt de sector in het kader van de Nederlandse AI-coalitie met het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie die dinsdag zijn gepresenteerd.

De klimaatopgave is zo mogelijk de grootste opgave van onze tijd. Daarvoor kunnen we uitstekend gebruik maken van AI. Het halen van de klimaatambities is complex omdat we totaal nieuwe werkelijkheden bouwen. Daarbij is nog een flink aantal ‘wicked problems’. Zie bijvoorbeeld de zoektocht van het overbelastte elektriciteitsnet, waterstof als nieuwe energiebron of ook het slim inrichten van de windmolenparken op zee waarbij rekening moet worden gehouden met natuur, visserij etc.

De grootste kansen voor AI bij de energietransitie liggen bij de industrie, de digitale Noordzee en in de systeemintegratie. Daar gaat de Topsector mee aan de slag.

De industrie heeft een forse uitdaging om CO2 uitstoot te beperken. Daarvoor moeten nieuwe installaties en nieuwe businessmodellen gebouwd. Dat creëert investeringsonzekerheden die men wil minimaliseren. AI moet hier de strategische opties verkennen die alles samenbrengen; van de investeringsagenda’s tot de technische (on)mogelijkheden van de productieketens en de nieuwe energiedragers (zoals waterstof).

In de Noordzee liggen de grootste kansen voor windmolenparken. Tegelijkertijd is het ons grootste natuurgebied en visserijgebied. Er is heel veel data maar een totaalplaatje ontbreekt omdat databronnen niet aan elkaar gekoppeld zijn.  Een goede data-infrastructuur moet de basis vormen voor nieuwe AI-toepassingen in ons nationale iconisch watermanagement. We richten ons op het uitdragen van de visie op een digitale Noordzee, waarin meervoudig ruimtegebruik samengaat in ecologische systemen en ruimte biedt voor onderzoek en ontwikkeling.

Tijdens de transitie moeten we overstappen van ‘oude’ energiedragers (fossiele brandstoffen) naar nieuwe energiedragers. Op dit moment kunnen we nog niet zonder de fossiele brandstoffen. Het is continue zoeken naar een optimum. Wanneer nieuwe energiestromen samenkomen, is operationele sturing noodzakelijk die rekening houdt met vele factoren zoals weersinvloeden, marktprijzen, energievraag en uitstoot. We organiseren dat bestaande AI-toepassingen worden toegepast op een fysieke energiehub. Die maakt het mogelijk om beter te voorspelen en in te spelen op het continue veranderende energiesysteem.

De Nederlandse AI Coalitie is een publiek-private samenwerking die juist al deze partijen samenbrengt met als doel elkaar te versterken en helpen en te zorgen voor synergie, zodat Nederland kiest voor een geheel eigen aanpak waarbij we de vruchten van AI ten volle plukken met kansen voor iedereen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.