Ads Top

Schaalmodeltesten voor indicatie effecten golfenergiepark

De geschatte hoeveelheid energie uit golven op de Noordzee ligt tussen 1,5 - 5 TWh per jaar. Ofwel 0,4 - 1,4 miljoen huishoudens per jaar kunnen voorzien worden van groene stroom uit golfkracht. Voor het winnen van energie uit golven heeft uitvinder Erwin Croughs de Slow Mill bedacht. De ontwikkeling is inmiddels zo ver dat er een prototype van de Slow Mill zal worden geïnstalleerd voor de kust van Texel. De bedoeling is om dit uit te breiden naar vijf of zes Slow Mills, zodat er een ‘park’ ontstaat. De vraag is echter wat het effect is van een ‘golfenergiepark’ op het golfveld en op de achterliggende Texelse kust. Deltares test daarom nu op schaal verschillende configuraties om de effecten in beeld te krijgen.

De testen worden uitgevoerd in het Delta Basin met vijf kleinere modellen op schaal 1:24, die in drie verschillende configuraties worden opgesteld en waarbij de invalshoek van de golf varieert. Voor elke configuratie en golfinvalshoek wordt gemeten wat de golfhoogte voor en achter de configuratie is. De verhouding tussen deze twee gemeten golfhoogtes geeft vervolgens een indicatie wat de invloed van een aantal golfenergieapparaten op het golfveld is. Door de meetresultaten te gebruiken in een numerieke studie kan vervolgens een inschatting gemaakt worden van wat de mogelijke effecten zijn op de achterliggende kust, zoals  ​​kustafslag of aanzanding van het strand, bij opschaling van het aantal golfenergie apparaten.

“Het in kaart brengen van de effecten op de omgeving bij opschaling is belangrijk om golfenergie een stap verder te brengen”, aldus Jan Kramer projectleider bij Deltares. Interessant is om verder te kijken dan alleen de hoofdfunctie van golfenergieapparaten, het “oogsten” van energie uit golven. Door naar het effect van meerdere golfenergieapparaten op de omgeving te kijken krijg je een idee over de (on)mogelijkheden van locaties en kansen voor natuur, economie en/ recreatie. Wanneer het golfenergiepark een dempende werking heeft kun je slimme combinaties maken met andere infrastructuur op zee, zoals offshore windparken, of bij de kust. Zo kun je dus op zoek naar win-win situaties en de energie-opgave combineren met andere maatschappelijk opgaven.

Naast de testen in de Delta Basin worden er ook metingen uitgevoerd in de Deltagoot voor optimalisatie van vleugelbladen van het Slow Mill apparaat. In een schaalmodel van 1:8 test men het vermogen van de golven dat dat wordt afgegeven aan de Slow Mill. Op basis hiervan kan het profiel van de vleugelbladen worden geoptimaliseerd.

Het onderzoek is onderdeel van het project Slow Mill pilot Texel​, dat mede is gefinancierd door het Waddenfonds. De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van volgend jaar bekend zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.