Ads Top

Marc van der Linden (Stedin) treedt toe tot de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Stedin-CEO Marc van der Linden is door minister Eric Wiebes (EZK) aangesteld als lid in de adviesraad van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie. De taskforce onderzoekt en adviseert wat er in de industrie nodig is aan energie-infrastructuur om het klimaatakkoord te laten slagen. Carolien Gehrels (Arcadis) is voorzitter van de taskforce. Naast Van der Linden die de Nederlandse netbeheerders in Netbeheer Nederland vertegenwoordigt, is VEMW-voorzitter Hans Grünfeld lid van de adviesraad.

Marc van der Linden: ,,De verduurzamingsopgave voor de industrie is enorm. Een goede infrastructuur hiervoor is van levensbelang. Het aanleggen van nieuwe infrastructuren is erg tijdrovend en kan soms jaren duren. De industrie moet ervan op aan kunnen dat die infrastructuren tijdig worden aangelegd. Daarom moeten we nu plannen maken hoe we dit het beste aanpakken. Anders lopen we in de toekomst tegen de problemen aan.’’

De transitie van de industrie mag niet stuklopen op een gebrek aan infrastructuur, zo staat in het klimaatakkoord. Er is nog te weinig zicht op welke infrastructuren hiervoor nodig zijn. De taskforce inventariseert bij de industrie welke behoeftes er zijn en geeft advies over de realisatie hiervan. In het advies wordt niet alleen gekeken naar de gas- en elektriciteitsnetten, maar ook naar warmte, waterstof, CO2 en andere vloeistoffen of gassen. Ook ICT-infrastructuur wordt in het onderzoek meegenomen.

Nog dit jaar wil het adviescollege de inventarisatie naar de problemen op het gebied van infrastructuur klaar hebben. In het voorjaar presenteert het college de oplossingen aan minister Wiebes.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.