Ads Top

Energietransitie versnelt, Friesland koploper groei zonnepanelen

De energietransitie zorgt voor steeds meer duurzame energie in de elektriciteits- en gasnetten van Liander. Zo nam het aantal zonnepanelen in Friesland in het derde kwartaal van 2019 met 70 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Het totale vermogen aan zonnepanelen in Friesland groeide omgerekend met 240 voetbalvelden vol zonnepanelen tot een totaal van 582.

In het gehele verzorgingsgebied van Liander groeide het aantal windmolens met 5 procent, nam Liander 39 procent meer groen gas op in zijn gasnet en steeg het aantal laadpalen met 34 procent. Alliander, het moederbedrijf van de netbeheerder, houdt op zijn website de cijfers per provincie bij.

Netbeheerder Liander sluit in een toenemend tempo laadpalen, windmolen- en zonneparken aan op de elektriciteitsnetten van Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Ook producenten van groen gas kloppen steeds vaker aan bij Liander om een aansluiting, zodat ze hun duurzame gas kunnen invoeden op het aardgasnet. Voor Liander betekent dit een enorme groei van het werkpakket, ook omdat de achterliggende netten en installaties uitgebreid moeten worden vanwege al die nieuwe aansluitingen.

Liander houdt de capaciteit bij van de zonnepanelen die worden aangesloten op zijn elektriciteitsnetten in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. In bijvoegde figuur is te zien hoe zonne-energie zich ontwikkelt in het verzorgingsgebied van Liander. Het gaat hierbij om zonnepanelen op daken van consumenten en bedrijven en zonneparken.

Het totaal opgestelde vermogen aan zonnepanelen in het verzorgingsgebied van Liander bedroeg 2.079 megawatt (MW) in het derde kwartaal van 2019. Dit komt overeen met 2967 voetbalvelden met zonnepanelen. Een jaar eerder was er voor 1.314 MW (1.877 voetbalvelden met zonnepanelen) aangesloten op het net van Liander. Dit is een stijging van 58% in een jaar tijd.

Nederland telde volgens het CBS op 1 januari 2019 bijna 45.000 volledig elektrische personenauto’s, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Het totale aantal stekkerauto’s – volledig elektrische personenauto’s én plug-in hybrides –  nam in 2018 met 16 procent toe. De vraag naar laadpalen stijgt navenant mee. In het Liander-verzorgingsgebied groeide het aantal publieke laadpalen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet met 34 procent naar 5.463 exemplaren (4.085 laadpalen in het derde kwartaal van 2018).

Het vermogen dat windmolens kunnen opwekken in het Liander-verzorgingsgebied liet het afgelopen jaar een kleine stijging zien. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar steeg het opgesteld vermogen aan windenergie met 5% van 1.255 MW naar 1.320 MW.

Groen gas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groen gas kan dienen als alternatief voor aardgas en worden bijgemengd in het aardgasnet. De hoeveelheid groen gas die Liander opneemt in zijn gasnet steeg afgelopen jaar met 39% van 7,9 miljoen m3 naar 11 miljoen m3 in het derde kwartaal van 2019.

Door de snel groeiende vraag van onder meer zonneparken raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Het Nederlandse systeem is niet op deze snelle en impactvolle ontwikkelingen ingericht. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden netbeheerders het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit met elektriciteitskabels en installaties zoals transformatoren en verdeelstations. Dit kost veel tijd, onder meer vanwege lange vergunningstrajecten en procedures. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een chronisch tekort aan technici. Liander onderzoekt de mogelijkheden om de huidige kabels en installaties beter te benutten met slimme oplossingen. Om deze innovaties breed in te zetten zijn wijzigingen van wet- en regelgeving nodig.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.