Ads Top

VEH: Schrap belastingverhoging voor huizen op warmtenetten

De belastingen op aardgas gaan de komende jaren flink omhoog. Deze lastenverzwaring raakt ook een half miljoen huishoudens die niet op aardgas zijn aangesloten. Zij maken gebruik van warmtenetten zoals stads- of blokverwarming, maar hun energierekening stijgt mee met de steeds hogere belastingen op aardgas. “Dit jaagt ook mensen die helemaal geen gas verbruiken op hogere kosten en dat is echt niet uit te leggen” zegt Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis.

Het tarief van stads- en blokverwarming is gekoppeld aan het gastarief. Omdat de belastingen op aardgas de komende jaren verder doorstijgen, zullen ook de warmtenetten de komende jaren steeds duurder worden. Al jaren vindt Vereniging Eigen Huis deze koppeling niet houdbaar. Van der Veen: “Mensen die hun huis nu al zonder gas verwarmen gaan ieder jaar meer betalen omdat de belasting stijgt op iets dat zij niet eens gebruiken. Deze duurzaamheidsboete wordt door hen als erg oneerlijk ervaren. Wij krijgen hier jaarlijks honderden klachten over.”

De nieuwe warmtewet die in 2022 in gaat moet hier een eind aan maken, kondigde minister Wiebes onlangs aan tijdens het Klimaatdebat. Onbekend is wat hiervoor in de plaats komt. Alternatieven mogen niet opnieuw leiden tot een lastenverzwaring voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet, vindt Vereniging Eigen Huis.

Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet mogen in de tussentijd niet opdraaien voor de hogere gasbelasting. Daarom moet de stijging van de gasbelasting uit het maximumtarief voor warmtenetten worden gelaten. Een paar maanden geleden deden woningcorporatie Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond hiervoor al een soortgelijk beroep op minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Die legde deze oproep toen naast zich neer. Van der Veen: “De overheid wil warmtenetten stimuleren maar behandelt die precies zo als woningen op aardgas, die men juist wil ontmoedigen. Daar moet zo snel mogelijk een dikke streep door, want huishoudens betalen nu een boete voor de verduurzamingopgave waar zij al lang aan voldoen”.

Met de belastingverhoging op aardgas wil de overheid huiseigenaren prikkelen om energiebesparende maatregelen te nemen, of om over te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Vorig jaar betaalde een huishouden op een warmtenet met een gemiddeld verbruik € 1.151 voor warmte en warm water. Dit jaar steeg dat bedrag door de hogere belastingen op gas al tot € 1.315 en in 2021 loopt het op tot bijna € 1.400. Dat is een stijging van bijna € 250 in drie jaar tijd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.