Ads Top

TenneT op schema met energietransitie

In het eerste halfjaar van 2019 heeft TenneT kunnen vasthouden aan 99,99 procent leveringszekerheid. Dat is een toenemende uitdaging vanwege het  groeiende aanbod van volatiele duurzame energie.

TenneT heeft haar positie als toonaangevende Offshore TSO verder uitgebouwd. In Duitsland heeft TenneT de 14e Offshore netaansluiting DolWin 5 toegekend. Haar huidige offshore transportcapaciteit van 6.232 MW in het Duitse deel van de Noordzee zal in 2024 tot bijna 9 gigawatt uitgebreid zijn. In Nederland ligt de ontwikkeling van het offshore net op schema met de Borssele Alpha en Beta-projecten. TenneT zal hier tegen 2030 in totaal 10,6 GW aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken hebben gerealiseerd. 

De onderliggende omzet van TenneT over het eerste halfjaar van 2019 is met 10,2 procent toegenomen tot 2.166 miljoen euro, afgezet tegen 1.966 miljoen in dezelfde periode in 2018. Dit is voornamelijk terug te voeren op aanvullende winst die is gegenereerd door de groei van onze activa, en op de vergoedingen voor de toegenomen netkosten.

De EBIT nam toe met 12,4 procent tot 407 miljoen, deels als gevolg van een wijziging in de wettelijk voorgeschreven behandeling van kosten voor beheer van het net, zoals netverliezen en kosten voor handhaving van de energiebalans.

Vergeleken met 2018 worden de vergoedingen van dergelijke kosten niet langer berekend op basis van een vast budget, maar aan de hand van een doorbelastingsmethode, omdat deze grotendeels buiten de invloedssfeer van het bedrijf liggen.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.