Ads Top

Beëindiging pilot SolaRoad busbaan N218

De pilot SolaRoad op de busbaan op de N218 bij Spijkenisse - waarbij zonnecellen in het wegdek zijn opgenomen - is op 7 maart 2019 van start gegaan. Kort na de opening zijn door een weginspecteur enkele beschadigingen aan het wegdek geconstateerd, waardoor het proefvak tijdelijk is afgezet voor nader onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek wijzen uit dat een reparatie van de SolaRoad-elementen niet mogelijk is en dat het voor provincie Zuid-Holland niet zinvol is de huidige pilot voort te zetten.

Het onderzoek constateert dat het zonnepaneel en de toplaag loslaten van het onderliggende beton van de SolaRoad-elementen. Deze onthechting van het zonnepaneel leidt tot vervorming, dat onder fysieke belasting van zwaar verkeer verdere schade teweeg brengt. Doordat de schade zich midden in de SolaRoad-elementen bevindt en niet bereikbaar is, is een reparatie niet mogelijk gebleken.

Zuid-Holland heeft in de pilot de rol van launching customer, waarbij de provincie alleen investeert in de aanleg en monitoring van het SolaRoad-proefvak op de busbaan. Nu blijkt dat de SolaRoad-elementen doorontwikkeld moeten worden alvorens een vervolgpilot kan worden gestart, heeft de provincie besloten de pilot SolaRoad busbaan N218 te beëindigen en het betreffende wegdek van de busbaan op korte termijn te herstellen.

Het SolaRoad-wegdek is de afgelopen vier jaar succesvol getest op 90 meter fietspad bij Krommenie. De toepassing van zonnewegdekken op de rijbaan is een logisch vervolg hierop. De deelname van Zuid-Holland aan de pilot SolaRoad zwaar verkeer had als doelstelling om de SolaRoad-technologie te toetsen op technische en commerciële haalbaarheid voor zwaar verkeer, met name busverkeer. Dit is een noodzakelijke stap voor de technische en commerciële doorontwikkeling van de SolaRoad-technologie. Beide pilots - ook in Noord-Holland is een pilotlocatie voor zwaar verkeer opgestart - vormden daarmee een essentiële schakel om te komen tot een betrouwbare oplossing voor energieopwekking tegen lage kosten en met een hoge opbrengst.

De provincie betreurt het voortijdig beëindigen van de pilot. Tegelijk is het inherent aan een innovatieve, veelbelovende technologie als SolaRoad dat zich onverwacht problemen kunnen voordoen die tijdens eerdere trajecten niet aan het licht traden. De SolaRoad-technologie biedt kansen op dubbel ruimtegebruik door bestaande wegen in te zetten in een netwerk van energieopwekkende wegen. Het wegdek wordt dan niet alleen gebruikt als verharding voor verkeer maar doet ook dienst als zonnepaneel om energie op te wekken. De opgedane kennis en informatie met deze pilot zijn wel degelijk bruikbaar voor de verdere ontwikkeling van de SolaRoad-technologie voor de lange termijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.