Ads Top

Puzzelen met capaciteit elektriciteitsnet in Nijmegen-Noord

De maximale capaciteit van het elektriciteitsnet in Nijmegen-Noord is zo goed als bereikt. Netbeheerder Liander bouwt daarom een nieuw verdeelstation dat naar verwachting in 2023 gereed is en onderzoekt nieuwe maatregelen om versneld extra ruimte te bieden. Zo werd eind 2018 een flexibiliteitsmarkt geïntroduceerd.  De vraag naar vermogen overstijgt echter inmiddels het flexaanbod.

De Waalsprong in Nijmegen-Noord is een wijk die volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er duizenden woningen gebouwd en is een groot bedrijventerrein in Overbetuwe gerealiseerd. Windpark Nijmegen-Betuwe is ontwikkeld en er zijn nieuwe windmolens en zonneweides gepland. Het bedrijventerrein vraagt inmiddels het dubbele aan vermogen dat Liander had voorzien. Hierdoor zit het verdeelstation in Nijmegen-Noord dat de elektriciteit verdeelt, ondanks eerder genomen maatregelen, vrijwel aan z’n maximale capaciteit. Dit kan gevolgen hebben voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting. Voor het aansluiten van woningen op het elektriciteitsnet heeft dit geen gevolgen.

Om aan alle aanvragen van bedrijven voor elektriciteitsvermogen te kunnen voldoen, bouwt Liander in de regio een nieuw verdeelstation voor elektriciteit dat naar verwachting in 2023 gereed is. De voorbereidingen hiervoor, waaronder het doorlopen van alle procedures, zijn al geruime tijd bezig. Om de periode tot de komst van het nieuwe verdeelstation te overbruggen introduceerde Liander eind 2018 een flexibiliteitsmarkt als tussenoplossing. In deze flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van energie flexibel op elkaar aangepast. Dit kan door het verbruik van elektriciteit te verplaatsen naar een ander moment. Ook kan energie tijdelijk worden opgeslagen. Zo kunnen pieken in het elektriciteitsnet worden voorkomen. De flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord functioneert goed, maar levert onvoldoende flexvermogen om het groeitempo van het bedrijventerrein bij te benen.

Liander werkt verder aan nieuwe maatregelen en oplossingen die in het gebied ingezet kunnen worden om de periode te overbruggen tot  het nieuwe verdeelstation klaar is. Naast de flexibiliteitsmarkt kijkt Liander daarom naar het beter benutten van de bestaande infrastructuur, naar de aanleg van extra kabels die passen binnen de toekomstige energievoorziening in het gebied en naar de mogelijkheid bij klanten om minder elektriciteit af te nemen om zo het net te ontlasten. Het laatste wordt congestiemanagement genoemd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.