Ads Top

Onderzoek haalbaarheid warmtenet Castricum van start

De gemeente Castricum gaat in samenwerking met HVC, KennemerWonen en CALorie onderzoeken of het mogelijk is om in de woonkern Castricum een collectief warmtenet te realiseren. Het onderzoek bouwt voort op de uitkomsten van de Warmte Transitie Atlas (WTA) die de gemeente heeft laten opstellen. Hierin is de potentie voor een collectief warmtenet vastgesteld.

Het haalbaarheidsonderzoek is bedoeld om preciezer vast te stellen of een collectief warmtenet ook in de praktijk kansrijk is, welke warmtebronnen hiervoor nodig en beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden partijen het mogelijk achten om een warmtenet te realiseren. Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek ondertekenden de gemeente, HVC, KennemerWonen en CALorie op 5 juli een samenwerkingsovereenkomst.

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten daarom uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin is o.a. een tijdpad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan en welke warmtevoorziening er voor in de plaats komt.  Om te komen tot de Transitievisie is er eerst een zogenaamde Warmte Transitie Atlas (WTA) opgesteld. Deze atlas verkent 'door de oogharen' welke duurzame warmte-opties tegen de laagste maatschappelijke kosten beschikbaar zijn in iedere woonkern en wijk. De WTA laat zien dat in de woonkern Castricum een warmtenet de optie is met laagste maatschappelijke kosten.

Het haalbaarheidsonderzoek zal onder meer in kaart brengen hoe groot de warmtevraag is in het gebied. Daarnaast worden o.a. de mogelijke tracés verkend waarlangs een warmtenet zou kunnen lopen en worden de potentiële warmtebron(nen) en hun locatie in beeld gebracht.

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in december 2019 aangeboden aan wethouder Binnendijk als voorzitter van de Regiegroep Energietransitie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.