Ads Top

AFM in gelijk gesteld in tuchtzaak tegen accountant Greenchoice

De klacht die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2014 indiende tegen de accountant van Borrie Accountants B.V., die de jaarrekening over 2010 van energieleverancier Greenchoice onterecht goedkeurde, is grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer.
De accountant heeft de controle met een onvoldoende professioneel-kritische instelling uitgevoerd, waardoor fraudesignalen niet zijn opgevolgd.

De accountant stelde vast dat Greenchoice geen eindafrekeningen verstuurde waardoor klanten mogelijk geld misliepen, maar deed geen nader onderzoek. Ook heeft hij geen toereikende controle-informatie verkregen over de post ‘nog te verrekenen inzake elektra en gas’.
Ook had de accountant diepgaander onderzoek moeten doen naar de integriteit van het management en de juistheid van hun uitlatingen over een lopend onderzoek van de NMa.

De Accountantskamer legt de maatregel op van een waarschuwing. Het doel van een tuchtmaatregel is om niet-professioneel gedrag te corrigeren om herhaling van gemaakte fouten te voorkomen en op die manier bij te dragen aan normontwikkeling binnen de (beroeps)groep. In de uitspraak wordt meegewogen dat de accountant inmiddels is uitgeschreven als externe accountant uit het AFM-register en erg lang heeft moeten wachten op de uitspraak van de Accountantskamer. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.