Ads Top

Fietsen over zonnepanelen in de provincie Utrecht

In 2020 gaat de provincie Utrecht een proef doen met het opwekken van energie uit twee fietspaden. Het gaat om het fietspad langs de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading en om het fietspad langs de N225 tussen Driebergen en Rhenen. Op beide fietspaden worden op een kort traject zonnepanelen aangebracht op het wegdek.

De proef moet uitwijzen of deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere trajecten toe te passen.

Tijdens het groot onderhoud van de N417 in 2020 wordt het fietspad langs de weg vernieuwd waarbij een gedeelte wordt voorzien van zonnepanelen. Het gaat om een traject van ongeveer 350 meter ter hoogte van Maartensdijk. De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad van waaruit de opgewekte energie aan het net wordt geleverd.

De N225 tussen Driebergen en Rhenen is aangemerkt als ‘Fietspad van de toekomst’. Hier kunnen nieuwe ideeën en innovaties worden toegepast en getest. Op een nog nader te bepalen locatie brengt de provincie over een lengte van 25 meter zonnepanelen aan om te testen of ze in de winter het fietspad kunnen verwarmen om zo de gladheid te bestrijden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en voorkomt dat er gestrooid moet worden waarbij er zout op de weg en in de bermen achterblijft.

De proef levert een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energie uit weginfra. Bij een positieve uitkomst, kunnen zonnepanelen op fietspaden een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verduurzamen van de provinciale infrastructuur. Doordat de zonnepanelen zich op de bestaande wegverharding bevinden, is er sprake van dubbel ruimtegebruik. Er hoeft geen landbouw- of natuurgrond te worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.