Ads Top

Alliander past dienst Entrnce aan

Het online afwikkelplatform Entrnce van EXE stopt met het optreden als programmaverantwoordelijke partij voor netgebruikers. EXE is, net als netbeheerder Liander, onderdeel van het netwerkbedrijf Alliander, Alliander doet deze aanpassing op aandringen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Per 1 januari 2020 niet meer toegestaan.

Zou Entrnce deze dienst wel blijven verrichten, dan zou dat op grond van de wet VET (Voortgang Energie Transitie) in elk geval na 1 januari 2020 niet meer zijn toegestaan binnen een netwerkbedrijf. De activiteit zou marktverstorend kunnen werken en voor een netwerkbedrijf onwenselijke risico’s met zich mee kunnen brengen. Alliander vond dat Entrnce een energiebeurs was, waardoor deze activiteit wel mogelijk zou blijven. Alleen al omdat Entrnce vraag en aanbod niet samenbrengt maar slechts de energietransacties administratief afwikkelt, kon de ACM hier niet in mee gaan.

Gebruikers van het elektriciteitsnet hebben de verantwoordelijkheid om aan TenneT te laten weten hoeveel energie zij verwachten af te nemen of in te voeden aan het net. Een programmaverantwoordelijke partij kan deze taak van hen overnemen. TenneT is er voor verantwoordelijk dat het elektriciteitsnet in balans blijft. Het verschil tussen de ingediende plannen en de werkelijkheid kan de programmaverantwoordelijke verplichten om TenneT te betalen. De programmaverantwoordelijke draagt het financiële risico voor deze verschillen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.