Ads Top

'Baseer energiebelasting op CO2'

Volgens een in opdracht van GasTerra uitgevoerd onderzoek van CE Delft is een CO2-afhankelijke energiebelasting een kosteneffectiever middel om de energievoorziening te verduurzamen dan de huidige energiegebruiksheffingen.

Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel aan manieren om gas (bijv. groengas) en elektriciteit (bijv. windenergie) met minder of geen CO2 te produceren. De CO2-prijs helpt om alle opties voor verduurzaming van gebouwen (bijv. door isolatie, groengas, windenergie) integraal en kosteneffectief af te wegen. Zo’n belasting zorgt ervoor dat per wijk de goedkoopste en meest voor de hand liggende optie gerealiseerd kan worden. Dat concludeert CE Delft in de studie ‘Opties voor een CO2-afhankelijke energiebelasting’, uitgevoerd voor GasTerra.

De prijs van aardgas en fossiel opgewekte elektriciteit stijgt voor de energieconsument door een CO2-afhankelijke energiebelasting. Inkomenseffecten kunnen gerepareerd worden met de extra opbrengsten van de CO2–afhankelijke energiebelasting. Nu is groengas nog 2,5 tot 6 keer zo duur als aardgas en wordt SDE+ subsidie toegekend om het prijsverschil te compenseren. Een CO2–afhankelijke belasting is echter doelmatiger dan een subsidie; de energieconsument is minder kwijt in vergelijking met de situatie van een ‘platte energiebelasting’ in combinatie met de ODE-heffing. Er zijn twee vormen van CO2-afhankelijke energiebelasting: bij de eindgebruiker of aan de bron, dus bij de producent. Het effect is hetzelfde: aardgas wordt duurder, hernieuwbare gassen daardoor verhoudingsgewijs goedkoper.

Voor de uitwerking van een CO2 –afhankelijke energiebelasting is inzicht nodig in de CO2 –emissiecijfers voor verschillende brandstoffen. CE Delft heeft voor Groen Gas Nederland een actualisering van de CO2-kentallen voor productieroutes voor groen gas en bio-LNG. Bestaande en veelgebruikte overzichten van CO2-kentallen, zoals www.CO2-emissiefactoren.nl, hanteren verouderde ketenwaardes voor CO2-emissies. De hedendaagse praktijk voor groengas is fundamenteel anders, zowel wat betreft vergistingsprocessen als wat betreft nieuwe processen zoals vergassing. Deze studie geeft weer een compleet en actueel beeld.

De emissiereductie van vergistingsketens varieert van 50% tot80%, afhankelijk van feedstock en toepassing en kan uitgroeien tot een range van 90-136%. De emissiereductie van vergassingsketens varieert van 75-97% en kan uitgroeien tot een range van 121-160%. Door de actualisering van deze CO2-kengetallen zijn betere, onafhankelijke gegevens beschikbaar voor hernieuwbare gassen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.