Ads Top

Fluvius stapt vanaf 2021 over op een nieuw type gas in regio Antwerpen en regio Mechelen

Ruim 3 miljoen Belgische gezinnen en bedrijven kiezen voor aardgas via het centrale distributienet. Ze verbruiken vooral gas om hun woning en water te verwarmen en om te koken. De helft van al die consumenten verbruikt ‘arm’ gas, dat geïmporteerd wordt uit het noorden van Nederland (Groningen - Slochteren). Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom heeft de Nederlandse overheid beslist om de export van gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030.

Arm gas zal dan vervangen worden door ‘rijk’ gas, dat zal worden geïmporteerd uit andere landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. De Belgische gezinnen en bedrijven die momenteel arm gas verbruiken, zullen dus in de plaats rijk gas verbruiken. Vandaag verbruikt de helft van de Belgische gasgebruikers al rijk gas. De samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm gas.

De 1,6 miljoen particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland, bevinden zich in Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen. De omschakeling is dit jaar gestart en loopt gefaseerd door tot 2029.

Bij lage druknetten op 100 mbar zijn aansluitingen voorzien van een huisdrukregelaar om de druk te reduceren naar 25 mbar (arm gas) of 21 mbar (rijk gas). Onze techniekers (of aannemers aangesteld door Fluvius) vervangen voorafgaand aan de overgang naar rijk gas alle regelaars voor 25 mbar op arm gasnetten door regelaars voor 21 mbar (geschikt voor rijk gasnetten).

Het vervangen van de regelaar is een eenvoudige standaardopdracht van ongeveer een halfuurtje werk. Omdat de installatie gasloos gesteld wordt en er dus na de interventie aardgastoestellen terug moeten worden opgestart is de aanwezigheid van de klant vereist.

Bij middendruknetten worden enkel de regelaars die naar 25 mbar reduceren bijgeregeld. Het toestel blijft dus staan, enkel de instelling wijzigt. Ook deze ingreep gebeurt na afspraak met de klant.

Bij netgebruikers die aardgas op hogere druk verbruiken, zal Fluvius geen aanpassing doorvoeren aan de druk. (bv. in Brussel en een groot deel van de agglomeratie Antwerpen)
Verder past Fluvius ook de netdruk aan in de distributiecabines, maar daar heeft de klant geen last van. De overschakeling zelf van arm naar rijk gas gebeurt in enkele seconden zonder enige hinder bij onze klanten.

Fluvius voorziet verschillende communicaties per brief om deze kleine ingreep samen met de klant in te plannen.

Om zeker te zijn dat de toestellen goed en veilig blijven functioneren op rijk gas, is het nodig dat ze vooraf worden nagekeken door een erkend vakman/aardgasinstallateur. Bij huishoudelijke klanten gaat het vooral over aardgastoestellen: verwarmingsketels, grote en kleine boilers, fornuizen, kookplaten, grills, convectoren en sierhaarden. De kosten voor dit nazicht zijn voor rekening van de betrokken klant. Als het nazicht tijdig wordt aangevraagd bij de aardgasinstallateur, kan het samenvallen met de volgende verplichte periodieke controle van de verwarmingsketel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.