Ads Top

Provincie Groningen voor tweede jaar op rij meeste nieuwe energiecoöperaties

Groningen telt het grootste aantal nieuwe lokale coöperaties. Bovendien is in Groningen het meeste collectieve zonvermogen bijgeplaatst. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2017.

De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de ondersteuning van de provincie en in de regionale samenwerkingsstructuur van de coöperaties, die via de Groninger Energie Koepel (GrEK) opgebouwde kennis en ervaring met elkaar delen.  Dit jaar ook een primeur: een kleine E.A.Z. dorpswindmolen op een erf in Groningen van en voor dorpsbewoners. 

De eerste Groningse dorpsmolen is gerealiseerd, een tweede molen staat in de startblokken in Tinallinge waar inwoners en ondernemers de coöperatie Samenwind hebben opgericht, met de bedoeling gebruik te maken van de postcoderoos-regeling. Er liggen meer plannen klaar in de dorpen Steendam, Kantens en de stad Groningen. In de provincie Groningen biedt de provinciale verordening en de bestemmingsplannen van de meeste gemeenten ruimte voor het plaatsen van windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter op het agrarische bouwblok. In het voorjaar van 2016 is in de omgevingsvisie van de provincie ook ruimte gecreëerd om te experimenteren met locaties buiten het agrarische bouwblok.

In Groningen is ook het grootste coöperatieve project van dit jaar gestart. De gemeente Groningen en coöperatie Grunneger Power hebben dit jaar het zonnepark Vierverlaten in gebruik genomen. In totaal zijn er 7.777 zonnepanelen geplaatst op een braakliggend stuk grond van een industrieterrein in Hoogkerk. Bijzonder is de samenwerking tussen de gemeente en de coöperatie. Het zonnepark is voorgefinancierd door de gemeente en wordt vervolgens via de coöperatie her-gefinancierd door burgers en lokale bedrijven. Eind oktober 2017 is 25 procent van de financiering binnen, opgebracht door 850 participanten. Dit aantal neemt toe totdat in principe alles door ‘stadjers’ (stadbewoners) is gefinancierd.

In Groningen werkt 57 procent van de coöperaties met de Buurkracht aanpak, grotendeel gecoördineerd vanuit de Groninger Energie Koepel (GreK) die een aantal betaalde buurtbegeleiders in dienst heeft. Buurkracht is een initiatief van netwerkbedrijf Enexis Groep (Enpuls), opgericht met als doel om mensen bij elkaar te brengen om samen energie te besparen. Coöperaties zijn verder betrokken bij energieloketten en besparingsacties van provincie en gemeentes.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.