Ads Top

Vrije Universiteit Brussel in hoofdrol miljoenenproject om afgelegen gemeenschappen energieonafhankelijk te maken

BURN (comBUstion and Robust optimizatioN) speelt een hoofdrol in het GenComm project, dat met 9.39 miljoen euro wordt gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa. De VUB-groep heeft de leiding in het onderzoek naar de optimalisatie van de productie van hernieuwbare waterstof en diens integratie in de hedendaagse energiemix. De kennis en ervaring van BURN wordt gebruikt om van GenComm een pioniersproject te maken in slimme, hernieuwbare energieopslag.

GenComm (Generating energy secure Communities through smart renewable hydrogen) mikt op de uitdagingen omtrent duurzaamheid en energieonafhankelijkheid in afgelegen gemeenschappen in Noordwest-Europa. De idee is om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken voor de productie en opslag van waterstof. Het project zal daarmee niet alleen de commerciële maturiteit aan van waterstoftechnologie aantonen, maar ook dat waterstof kan dienen als duurzame energieoplossing voor zowel elektriciteit, transport als verwarming. De focus op afgelegen gemeenschappen zal mee het evenwicht herstellen tussen stedelijke en landelijke gebieden, wat een belangrijke pijler is in het regionaal beleid van de EU.

Drie proefinstallaties zullen worden opgebouwd tijdens het project om waterstof te produceren. Ondanks de relatief lage efficiëntie van waterstofopslag, is de energiedichtheid zeer hoog. Zo bevat een kilogram waterstof ongeveer 200 keer de energie van een kilogram lithium-ion batterij. Daarnaast vervangt (overtollige) hernieuwbare energie de fossiele brandstof in de aanmaak van waterstof, en kunnen we spreken over hernieuwbare waterstof. Dit maakt hernieuwbare waterstof de geschikte kandidaat voor grootschalige energieopslag, en zal daarom worden geïntegreerd in de proefinstallaties.
De energie van biomassa, zon en wind, verdeeld over de drie proefinstallaties, zal worden gebruikt om waterstof aan te maken.
De proefinstallatie die biomassa zal verwerken komt in Stornoway, op de Westelijk gelegen eilanden van Schotland. Visafval zal worden verzameld en omgezet tot biogas. Hiermee wordt een warmtekrachtkoppeling aangedreven, die dan weer de elektriciteit levert om water op te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof zal een andere warmtekrachtkoppeling aandrijven, terwijl de zuurstof wordt gebruikt in het behandelen van het visafval. Hiermee is de cirkel rond, en spreken we van een kringloopeconomie.

De zonnepanelen worden geïnstalleerd in Saarbrücken (Duitsland), waar de zonne-energie zal gebruikt worden om waterstof te produceren. De waterstof wordt daarna samengedrukt en verzonden naar het tankstation, klaar om de voertuigen aangedreven door waterstof van hun brandstof te voorzien.

Tot slot wordt de windenergie gebruikt uit County Antrim (Noord-Ierland). De geproduceerde waterstof wordt hier opgeslagen in vaten onder hoge druk. Dit staat toe de waterstof te gebruiken wanneer en zoveel je wilt.

De data komende van de drie proefinstallaties wordt verwerkt in een technisch en financieel model. Deze modellen vormen de basis voor een ondersteuningssoftware, die zijn gebruikers zal helpen bij het samenstellen van hun hernieuwbare energieproductie. Verschillende afgelegen gemeenschappen kunnen dan gebruik maken van de software, die hun zal begeleiden op hun pad naar duurzaamheid en energieonafhankelijkheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.