Ads Top

Provincie ondersteunt zeewierteelt op windparken

Provincie Zuid-Holland gaat een bijdrage leveren aan een verkenning naar de economische kansen van verbouwen van zeewier op windparken op zee. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra maakte dit bekend tijdens de internationale zeewierconferentie Seagriculture in Scheveningen.

Verbouwen van zeewier biedt kansen. Zeewier kan gebruikt worden als voedsel, veevoer of biobased toepassing. Met een groeiende vraag naar duurzame voedselproductie in combinatie met de uitrol van windenergie op zee zijn er volop mogelijkheden om met zeewierteelt te experimenteren. In november starten Stichting Noordzeeboerderij, provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rabobank Regio Den Haag en Rederij Van der Zwan & zn daarom een verkenning: tussen windturbines wordt 2 keer 1.000 meter zeewierlijn uitgezet.

De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van ruim 80.000 euro aan het Kennis- en Innovatienetwerk Zeewier. De ambitie van dit netwerk is om bij de Europese top te horen als het gaat om offshore seaweed, het toepassen van nieuwe kennis over zeewier en innovatief medegebruik van windparken op zee. De provincie investeert niet alleen vanwege de economische kansen die dit biedt, maar ook omdat akkerbouw op zee een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie, schone energie en voedsel. Zeewier legt immers geen beslag op kostbare landbouwgrond en zoetwater, en bij verbouwen wordt slechts gebruikgemaakt van voedingsstoffen uit het oppervlaktewater.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.