Ads Top

Hernieuwbare energie uit vaste biomassa groeit

Uit biomassa geproduceerde energie neemt toe. In totaal is in 2016 door de deelnemende bedrijven ruim 1.765 kiloton houtige biomassa gebruikt. Hieruit is circa 11 PJ energie gewonnen, 2 PJ meer dan het jaar ervoor. De totale CO₂-reductie bedraagt 1.200 kton CO₂-eq. Dit blijkt uit de vrijwillige rapportage opgesteld door het Platform Bio-Energie (PBE), in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De rapportage van PBE en RVO geeft inzicht in meer dan 95 procent van de ingezette biomassa in grote installaties en de helft van alle bedrijfsmatige installaties. De vaste biomassa bestaat uit reststromen uit natuur- en landschapsbeheer (35 procent) en uit afvalhout (48 procent). Het gaat vooral om afvalhout dat al meerdere andere toepassingen heeft gehad of papierslib dat bij de recycling van papier vrijkomt. De sector voorziet groei van de binnenlandse reststromen uit vers hout.

Veruit het grootste aandeel van de biomassa komt uit Nederland. Daarna volgen onze buurlanden. Slechts drie procent van de biomassareststromen is afkomstig uit de rest van Europa en andere werelddelen. In de jaren 2012 tot 2015 is het gebruik van pellets voor bij- en meestook in kolencentrales afgenomen tot nagenoeg nul. Het aantal kleine en middelgrote installaties voor biomassa is gestegen in de afgelopen jaren.

Om transparantie te bieden over de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen in Nederland, wordt sinds het sluiten van de Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2012-2014 jaarlijks gerapporteerd over de kenmerken van deze biomassa. De bio-energiesector heeft in overleg met de overheid besloten ook na afronding van de Green Deal een jaarrapportage op te stellen. Dit gebeurt onder regie van het Platform Bio-Energie. Attero, AVR, HVC en Twence, leden van de Vereniging Afvalbedrijven, maken deel uit van de rapportage.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.