Ads Top

Gemeente Apeldoorn start met pilots zonnevelden

Het college van Apeldoorn heeft ingestemd met het starten van pilots zonnevelden in de periode november 2017 – mei 2018. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de ambities uit de uitvoeringsagenda energietransitie 2017 -2020, om 15 hectare zonneveld te realiseren in 2020.

De gemeente heeft 10 initiatieven van in totaal 7 initiatiefnemers benoemd als pilot. Tijdens de pilotfase van 1 november tot 1 mei 2018 worden de initiatiefnemers actief gefaciliteerd door de gemeente en tegelijkertijd wordt het interne proces geoptimaliseerd om verzoeken goed te kunnen beoordelen. Zo kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning door de Taskforce Zonne-energie. De gemeente denkt mee met de initiatiefnemers en waar mogelijk wordt gekeken hoe belemmeringen kunnen worden opgelost.

De gemeente is zelf ook één van de initiatiefnemers met 2 locaties om een zonneveld te ontwikkelen.

Wethouder Mark Sandmann: “De transitie van fossiele naar duurzame energie is één van de grootste opgaven waar we voor staan. Niets doen is geen optie. Niet voor ons als gemeente Apeldoorn, niet voor het bedrijfsleven en niet voor andere betrokken partijen. Dit soort initiatieven leiden tot mooie samenwerkingen die de energietransitie weer een stapje dichterbij halen”.

Realisatie en beleid op lange termijn
Dit maakt het makkelijker om in de toekomst initiatieven te toetsen op haalbaarheid waardoor projecten sneller en makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier worden zonnevelden gerealiseerd én wordt tegelijkertijd voor de lange termijn structureel beleid ontwikkeld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.