Ads Top

Stedin ondertekent Baarns klimaatakkoord

Terwijl wereldleiders onlangs bijeen kwamen in Bonn om te praten over het klimaat, vond vin Baarn een vergelijkbare bijeenkomst plaats met regionale leiders. Daar werd namelijk het Baarns klimaatakkoord gesloten. De ondertekenaars bestonden uit wethouders, gemeenteraadsleden, ondernemers, vertegenwoordigers van kerken, sportverenigingen, de scouting en journalisten. Het doel van de ondertekenaars van het Baarns klimaatakkoord is om in 2030 een klimaatneutraal Baarn te realiseren. Afgesproken is dat iedere ondertekenaar de eigen individuele doelen en maatregelen verder uitwerkt tot een concreet actieplan.

Namens Stedin ondertekende Rinco Bakker, gebiedsregisseur duurzaamheid en key-accountmanager, het convenant. “De klimaatverandering gaat steeds sneller en vormt een bedreiging voor de nabije en verdere toekomst van ons en onze kinderen. We laten ons hierdoor niet tot stilstand komen, maar werken samen aan oplossingen. Met name op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van (lokale) energie zijn verregaande maatregelen nodig”, aldus Bakker.

De deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De ondertekenaars hebben met elkaar afgesproken om minimaal twee maal per jaar bij elkaar te komen om de resultaten te bezien en te delen, nieuwe ideeën op te doen, nieuwe initiatieven te nemen en versnelling aan te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.