Ads Top

Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO bundelen krachten

Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO bundelen de krachten om te zorgen voor meer warmte, CO2 en gietwater voor de Westlandse kassen. Warmte omdat de ondernemers behoefte hebben aan stabiele energieprijzen en duurzamer willen telen, CO2 en gietwater omdat deze schaars zijn in het Westland. Eerder tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst om telers over vier jaar toegang te geven tot een totaalpakket aan grondstoffen.

Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO gaan samen de infrastructuur ontwikkelen om warmte en CO2 beschikbaar te maken voor de Westlandse glastuinbouw. Warmtebedrijf Westland breidt hiermee zijn focus op havenwarmte en geothermie uit en zal tevens gietwater aan tuinders aanbieden. Alliander DGO levert de kennis, ervaring en investeringskracht om infrastructuur te ontwikkelen, aan te leggen en te beheren. De ambitie is telers vanaf 21 oktober 2021 toegang te geven tot 300 MW warmte, CO2 en gietwater.

Stabiele energieprijzen en duurzaam geteelde producten zijn voor glastuinbouwbedrijven - en daarmee de Westlandse economie - van groot belang. De sector wil daarom omschakelen van fossiele naar duurzame brandstoffen. Het verwarmen van de kassen gebeurt voornamelijk met gasgestookte ketels en warmtekrachtkoppeling (WKK), waarbij ook de vrijgekomen CO2 wordt gebruikt om de planten te laten groeien. Bij de overschakeling op warmte uit de haven of geothermie moeten ondernemers elders CO2 vandaan halen. Een andere uitdaging betreft het gietwater. Omdat de bodem in Westland verzilt en gietwater in de toekomst schaarser wordt, wil Warmtebedrijf Westland ook hierin voorzien. Samen met ondernemers gaan deze partijen werken aan een gezonde, duurzame bedrijfsvoering en een bloeiende greenport.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.