Ads Top

PBL: Rutte-III realiseert helft CO₂-reductiedoel

De maatregelen uit het regeerakkoord van Rutte-III zorgen voor de helft van gewenste CO₂-reductie: 49 procent minder in 2030 dan in 1990. Om de beoogde reductie te halen, moeten in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt worden. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse van het regeerakkoord die het bureau in opdracht van de Tweede Kamer uitvoerde.

De emissiereductie als gevolg van de in het regeerakkoord voorgenomen maatregelen bedraagt 11 tot 26 megaton. Dat is ruwweg de helft van de beleidsopgave. De bandbreedte komt onder andere doordat is gerekend met verschillende aannames over wat er gebeurt met de import en export van elektriciteit. Een tweede onzekerheidsfactor is dat veel maatregelen nog niet concreet zijn uitgewerkt. Het sluiten van kolencentrales in combinatie met het invoeren van een minimum CO₂-prijs in de elektriciteitssector levert het meeste op.

Het kabinet verbreedt de scope van de SDE+-regeling. Daardoor komen naast hernieuwbare- energieprojecten ook bijvoorbeeld CCS-projecten voor subsidie in aanmerking. De concurrentie binnen de SDE+-regeling neemt daardoor toe, en kan er met hetzelfde budget een grotere emissiereductie worden bereikt.

Het invoeren van een minimum CO₂-prijs in de elektriciteitssector leidt tot een hogere elektriciteitsprijs. Het prijsverschil tussen fossiele elektriciteit en hernieuwbare elektriciteit neemt daardoor af. Ook daardoor kan met hetzelfde SDE+-budget meer emissiereductie worden gerealiseerd.

Het regeerakkoord ondersteunt de energietransitie. Het PBL merkt daarbij op dat ook het vastleggen van een doel voor 2050 in de voorgenomen Klimaatwet de aanpak van het transitiebeleid zou kunnen versterken. De veranderingen waar de maatschappij voor staat zijn zodanig ingrijpend en complex dat de transitie meer omvat dan implementatie van emissie-reducerende maatregelen alleen. De systeemveranderingen vergen aanpassingen in de infrastructuur zoals laadpalen voor elektrische auto’s en pijpleidingen voor CO₂-tranport, en institutionele vernieuwingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.