Ads Top

Grootste dak met zonnepanelen van Nederland opgeleverd op warehouse in Tilburg

SEGRO, belegger en ontwikkelaar van logistiek en industrieel vastgoed, heeft het dak van een van haar distributiecentra in SEGRO Logistics Centre Tilburg volledig gevuld met zonnepanelen. Het gaat om een dak van 43.900 m2, waarmee een record wordt gevestigd van grootste oppervlakte aan zonnepanelen op één dak. Voor SEGRO is dit een maatregel die in lijn ligt met de duurzaamheidsstrategie ‘SEGRO 2020’.

De bijna 11.000 zonnepanelen (modules) beslaan een oppervlakte die te vergelijken is met 7 voetbalvelden. Ze zorgen voor een energieopbrengst van 3,4 megawattpiek per jaar, wat gelijk staat aan het jaarlijks energiegebruik van ruim 850 huishoudens. De installatie zorgt daarbij voor een CO2-besparing van meer dan 1875 ton.

De opgewekte energie gaat direct naar de gebruiker van het pand. Op het moment dat er energie over is, wordt dat terug geleverd aan het energienet. Op die manier kan mogelijk ook de omgeving hiervan profiteren.

Als een van de grootste vastgoedontwikkelaars en -beleggers in Europa, ziet SEGRO een belangrijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de ecologische footprint. Daarom is in 2013 de duurzaamheidsstrategie SEGRO 2020 in werking getreden, waarin SEGRO zich committeert aan het verminderen van de impact op het milieu op belangrijke gebieden zoals energie- en waterverbruik en de recycling van afval. Daarbij is met name duurzame energie een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsstrategie. Het doel is om in het hele bedrijf de capaciteit in het opwekken van duurzame energie te vergroten. De zonnepanelen in Tilburg zijn hier een belangrijke stap in.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.