Ads Top

ABN: Benutten verduurzamingskansen levert bedrijven rendement op

ABN AMRO en EcoChain Technologies gaan samenwerken om zakelijke klanten van ABN AMRO inzicht te geven in de verduurzamingskansen van hun bedrijfsvoering. Een uitgewerkte business case, uitgedrukt in financieel en maatschappelijk rendement, laat zien welke kansen er liggen. 

Met de methode van EcoChain Technologies worden, naast de milieu footprint, onder andere ook alle grondstof- en energiestromen van de onderneming in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt die laat zien welke verduurzamingsopties er zijn, wat die opleveren, en hoe die kun-nen worden gefinancierd.

Sander van Wijk, Hoofd Sector Advisory ABN AMRO: “Het mes snijdt aan twee kanten. Een meer duurzame bedrijfsvoering is goed voor het klimaat en het leidt bijna altijd tot een betere bedrijfsvoering en een hoger financieel rendement. Benodigde investeringen kunnen bovendien aantrekkelijk worden gefinancierd. Dit initiatief sluit perfect aan bij de actieve rol die we als sector bank naar onze klanten willen vervullen.”

De nieuwe dienstverlening wordt vanaf november dit jaar in een pilot getest met tien bedrijven uit de agrarische en de industriële sector. Na de pilot wordt de aanpak daar waar nodig aangescherpt en breder aangeboden.

Boudewijn Mos, Directeur Business Development EcoChain Technologies: “Groene bedrijven gaan slimmer om met energie en grondstoffen, trekken vanwege hun imago gemakkelijker talent aan en kunnen vaak betere prijzen vragen voor hun duurzame producten. Hierdoor zijn ze in de regel suc-cesvoller dan concurrenten. In deze samenwerking maakt ABN AMRO het ook nog eens mogelijk eventueel benodigde investeringen gunstig te financieren. We zijn ervan overtuigd dat de bedrijven in deze pilot de vruchten zullen plukken van de verduurzaming.”

ABN AMRO wil een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een meer circulaire economie. De bank heeft zich tot doel gesteld in 2020 minimaal EUR 1 miljard aan circulaire assets te hebben gefinan-cierd, vanuit minimaal 100 deals die gezamenlijk zorgen voor minimaal 1 miljoen ton CO2-reductie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.