Ads Top

Windmolens op de Spinder voor minder CO2-uitstoot

De gemeente Tilburg werkt met anderen samen om te zorgen voor minder uitstoot van CO2. Dit is beter voor het milieu. Daarom worden op de Spinder 4 windmolens gebouwd.

Die molens voorzien 7000 huishoudens van groene stroom. Spinderwind BV, een samenwerking tussen 10 energiecoöperaties uit de gemeente Tilburg en de regio Hart van Brabant en Energiefonds Brabant, zet het project voort. De gemeente en afvalverwerker Attero en stichting MOED sloten een tijd geleden een zogenoemde Green Deal Burgerwindpark om te zorgen dat er windmolens op de Spinder komen. Deze partners droegen het project vrijdag 17 november over aan Spinderwind BV. Die gaan kijken wat nodig is om het plan uit te voeren. Daarna worden burgers en bedrijven erbij betrokken. Zij worden mede-eigenaar van het burgerwindpark. 

Wethouder Berend de Vries: "De betrokken partijen hebben laten zien dat het mogelijk is om in een zeer kort tijdsbestek de afspraken uit de green deal uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Het bijzondere aan dit project is dat het een windpark voor en door bewoners van onze regio wordt. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Spinderwind er voor gaat zorgen dat er eind volgend jaar vier prachtige windturbines staan".

De gemeente voert al jaren actief beleid dat erop gericht is om het energieverbruik terug te dringen. Onder andere in woningen maar ook in de openbare ruimte. Het doel is om in 2045 een klimaatneutrale stad te zijn. Klimaatneutraal houdt in: geen effect hebben op het klimaat. Bijvoorbeeld doordat de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten wordt  gecompenseerd door het planten van bomen. Daarvoor zet Tilburg nu al grote stappen. Onder andere door woningen goed te isoleren en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.