Ads Top

Rechter legt Allego aan banden

Op 6 september 2016 verzocht Nuon in een kort geding om een verbod voor Allego, een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, om nog langer laadpalen te exploiteren, aangezien levering van elektriciteit daar onderdeel van is. Dit is in strijd met de Elektriciteitswet. Allego ging daartegen in hoger beroep, maar op 7 november heeft de rechter Nuon opnieuw in het gelijk gesteld.

Ondanks sommaties van Nuon bleef Allego zich jegens overheden presenteren als ‘totaalaanbieder van laadoplossingen’ en committeerde het bedrijf zich  - al dan niet met ondersteuning van elektriciteitsleverancier VandeBron - richting overheden aan de levering van elektriciteit.
Het Gerechtshof in Arnhem oordeelt dat de wijze waarop Allego inschrijft op aanbestedingen voor exploitatie van laadpalen in strijd is met het groepsverbod uit de Elektriciteitswet. Het Hof geeft bovendien aan dat Allego dit verbod heeft overtreden door in te schrijven op een recente aanbesteding van snellaadpalen door de gemeente Eindhoven.

Met deze uitspraak wordt nog eens bevestigd dat Allego geen laadpalen mag exploiteren als de levering van elektriciteit daarvan onderdeel is. Ook mag Allego zich niet presenteren als “ontzorger” op het gebied van laadoplossingen, omdat dat impliceert dat Allego daarmee ook elektriciteit levert. Deze uitspraak verschaft helderheid voor opdrachtgevers als gemeenten, provincies en bedrijven die zich willen inzetten voor een goede laadinfrastructuur.

Nuon en andere marktpartijen dringen al langer aan op meer helderheid met betrekking tot oneerlijke concurrentie op het gebied van exploitatie van laadpalen door netwerkbedrijven. Een heldere taakafbakening tussen netwerkbedrijven en marktpartijen is in ieders belang en zal ons beter in staat stellen om samen de energietransitie te versnellen. Het maakt een gelijk speelveld mogelijk, bevordert de marktwerking en stimuleert technologische vernieuwingen. Wij zijn dan ook verheugd over deze uitspraak. Hiermee wordt duidelijk dat Allego niet op dezelfde voet verder kan gaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.