Ads Top

Warmteleveranciers halen redelijk rendement

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de financiële rendementen van warmteleveranciers onderzocht op grond van de Warmtewet (de Rendementsmonitor). Deze monitor komt eens per twee jaar uit. De ACM rapporteert aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (Minister) over de uitkomsten. Dit is de tweede Rendementsmonitor sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet, en kijkt naar de rendementen in de jaren 2015 en 2016. De eerste Rendementsmonitor over de jaren 2013 en 2014 bracht de ACM in 2015 uit.

In hoofdlijnen luidt de conclusie dat warmteleveranciers in de jaren 2015 en 2016 een rendement behaalden dat onder de bandbreedte voor het redelijk rendement ligt. Dit is gelijk aan het jaar 2014, terwijl warmteleveranciers in 2013 wel een redelijk rendement behaalden.

Het onderzoek baseert zich op de kosten- en omzetgegevens van de vergunninghouders warmte, die in totaal ongeveer 59% van de markt uitmaken. In de huidige monitor zijn verhuurders die warmte leveren, in tegenstelling tot de eerdere monitor, niet meegenomen in het onderzoek. Reden hiervoor is dat uit de eerdere monitor bleek dat deze leveranciers veelal niet de benodigde gegevens apart inzichtelijk hebben in de administratie. In het rapport worden de resultaten van de rendementsmonitor op totaalniveau gepresenteerd, dus niet per warmteleverancier.


Het rendement in 2013 en 2016 ligt beduidend hoger dan in 2014 en 2015. Hierbij speelt mee dat 2014 en 2015 relatief warme jaren waren. Ook speelt mee dat in 2016 een stijging in de energiebelasting plaatsvond, die leidde tot een stijging in de maximumprijs voor de levering van warmte en daarmee de omzet van warmteleveranciers. Ten slotte beïnvloeden ontwikkelingen op de gasmarkt zowel via de inkomsten (de maximumprijs) als via de kosten (de inkoop van energie) het rendement. Gegeven de jaarlijkse fluctuatie in bovenstaande factoren is het van belang om rendementen over een langere tijdsperiode te bekijken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.