Ads Top

Nieuwe impuls voor regionale energietransitie van start

Universiteiten en gedeputeerden slaan per regio de handen ineen om de energietransitie voor elkaar te krijgen.

Het gaat om duurzame, lokale energie-initiatieven, waarbij burgers, bedrijven en andere organisaties zelf energie besparen en/of produceren. De laatste jaren stijgen dit soort initiatieven in een rap tempo en de impact neemt toe. Daarnaast spelen maatschappelijke krachten en belangen in de regio een steeds belangrijkere rol bij de energietransitie. Op 26 oktober 2017 vindt de aftrap plaats op de Universiteit Twente.

De Topsector Energie heeft de MVI-E Brigade (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie) ingesteld. De Brigade bestaat uit een groeiende groep mens- en maatschappijwetenschappers die bijdragen aan regionale initiatieven gericht op de energietransitie. Binnen de MVI-E Brigade wordt mens- en maatschappijwetenschappelijke kennis ontwikkeld en toegepast samen met mensen uit de regionale praktijk en ontstaat nieuwe bedrijvigheid. De opgave is om de samenleving aan te zetten tot daadwerkelijke verandering in de productie en het gebruik van energie. De bundeling van de kracht en eigenheid van partijen zal een nieuwe impuls geven aan de regionale energietransitie, waarbij het gedeelde doel is het verbreden en versnellen van de energietransitie middels een co-creatieproces met de maatschappij met nadruk op het opbouwen en toepassen van de sociale wetenschappen.

Twee van de initiatiefnemers van MVI-E brigade in het landsdeel Oost – de provincie Overijssel en de Universiteit Twente (UT) – hebben een voorstel uitgewerkt voor de regionale transitiesamenwerking. De regionale transitiesamenwerking kent de volgende onderdelen: een regionale kennisagenda, een quick-response platform, leren van lopende projecten en uitwisseling tussen wetenschap en bestuur, het monitoren van de voortgang van de regionale energietransitie en beleid en tot slot het zichtbaar maken van de regionale energietransitie in de samenleving. Vanuit de provincie Overijssel is gedeputeerde Annemieke Traag aangesloten en vanuit de UT prof. Menno de Jong.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.