Ads Top

Portiekwoningen gerenoveerd tot Zero Energy woningen

Waterweg Wonen, BIK bouw en TU Delft werken samen aan een uniek renovatieproject in Vlaardingen. In deze pilot worden twaalf portiekwoningen aan de Soendalaan gerenoveerd tot ‘Zero Energy’ -Nul op de Meter- woningen. Het complex wekt na renovatie evenveel duurzame energie op als de woningen en haar bewoners nodig hebben. Zero Energy-woningen komen in nieuwbouw vaker voor, maar voor renovatie is dit een van de eerste projecten in gestapelde woningbouw in Nederland. Het verduurzamen van de woningvoorraad op deze wijze draagt niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen maar tevens aan de betaalbaarheid en de bruikbaarheid van de woningen op de lange termijn. De bewoners zijn vanaf het begin erbij betrokken, zijn zeer enthousiast over het project en werken graag mee.

Zero Energy betekent dat het complex evenveel duurzame energie opwekt als het nodig heeft voor de woningen en de bewoners. Duurzame installaties en zonnepanelen zorgen voor warm water, voor verwarming en elektriciteit voor al het huishoudelijk gebruik. Er wordt geen fossiele brandstof meer gebruikt, de gasaansluiting verdwijnt en bewoners gaan met inductie koken.

De portiekwoningen aan de Soendalaan dateren uit 1952. Zij voldoen niet meer aan de huidige standaard en moeten daarom gerenoveerd worden. In deze pilot wordt gezocht naar een goede balans op het gebied van duurzame renovatie, wooncomfort en betaalbaarheid voor de huurder en Waterweg Wonen. Dankzij de inspanningen van Waterweg Wonen en de Europese en Nederlandse subsidies, is de financiële haalbaarheid van de pilot geborgd. Alle betrokken partijen willen van deze pilot leren, zodat dergelijke ingrepen financieel haalbaar worden, waarmee dan ook voor de rest van het woningbezit zeer energiezuinig en comfortabel wonen mogelijk wordt.

Om het complex wordt een tweede huid, ‘2nd skin’ gezet. De 2nd skin zorgt voor een goede isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatieglas. Verder wordt het dak vol met zonnepanelen gelegd. Die gaan genoeg energie leveren voor alle installaties en het normale huishoudelijk gebruik van de bewoners. Na de renovatie heeft het gebouw geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een milieuvriendelijk multiwarmtepompsysteem (met een leiding die 175 meter de grond in geslagen is) voor verwarming en warm water. De installaties bevinden zich straks buiten de woning, in een kast op een vernieuwd, groter balkon.

De faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft is projectleider voor dit demonstratie project. Daarnaast voert zij uitgebreid onderzoek uit naar de acceptatie van de 2ndSKIN oplossing door de huurders, het energie-gerelateerde gedrag, de gerealisseerde energiebesparing en de invloed van de renovatie op het woongenot.

Bijzonder aan deze renovatie is dat de woonlasten voor de bewoners niet omhoog hoeven te gaan. Een bewoner heeft zelf invloed op de woonlasten. Bij normaal gebruik zullen de woonlasten gelijk blijven. Wanneer een bewoner meer of minder energie verbruikt kunnen de woonlasten iets hoger zijn, maar ook lager. Dit is afhankelijk van hoe men de duurzame installaties gebruikt. Om de bewoners hierbij te ondersteunen gaan TU Delft en Waterweg Wonen het energiegebruik van de huurders volgen. Als bewoners veel meer gaan gebruiken dan ze eerst deden, geven de meters dat aan. In dat geval gaan de partijen met de huurders in gesprek om te kijken naar de oorzaak en geven advies over energiezuinig en comfortabel wonen. Daarmee kunnen bewoners hun energieverbruik onder controle houden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.