Ads Top

AFM waarschuwt voor overtreding prospectusplicht door Sun Interest

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor overtreding van de prospectusplicht door Sun Interest. Sun Interest heeft obligaties aangeboden om te kunnen investeren in grond waarop zonneparken worden geëxploiteerd. Voor het uitgeven van obligaties heeft Sun Interest geen door de AFM goedgekeurd prospectus, terwijl dit wel verplicht is.

Een prospectus geeft de belegger informatie waardoor hij of zij zich een oordeel kan vormen over de belegging. Het gaat dan om informatie over de onderneming, de risico’s, de kosten en het rendement. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is verplicht tenzij er een uitzondering of vrijstelling van toepassing is. Sun Interest heeft onterecht gebruik gemaakt van een vrijstelling. Via 2 ondernemingen werden weliswaar twee obligatieleningen aangeboden, maar deze ondernemingen behoren tot één groep. Het totaalbedrag van de obligatieleningen moet daarom bij elkaar worden opgeteld. Sun Interest heeft in totaal €3,75 miljoen aan obligaties aangeboden, terwijl Sun Interest om onder de vrijstelling te vallen maar €2,5 miljoen had mogen aanbieden. Nu geen uitzondering of vrijstelling van toepassing is, had Sun Interest over een door de AFM goedgekeurd prospectus moeten beschikken.

Een prospectus moet alle informatie bevatten die voor een belegger van belang is om zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële situatie en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en over de voorwaarden van de effecten. Welke informatie dit is, is uitgewerkt in de prospectusverordening. De AFM toetst of het prospectus alle verplichte informatie bevat. Daarnaast toetst de AFM het prospectus op consistentie en op begrijpelijkheid. Een prospectus is geen garantie voor een goede belegging. Per 1 oktober 2017 is de grens voor een vrijstelling verhoogd naar €5 miljoen en moeten vrijgestelde aanbiedingen worden gemeld bij de AFM.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.