Ads Top

Klanten krijgen in 2016 opnieuw lagere netwerktarieven bij Stedin

Klanten zijn in 2016 opnieuw minder geld kwijt aan de netwerktarieven van Stedin. In 2016 zijn consumenten bij de netbeheerder inmiddels bijna veertig euro goedkoper uit dan bijvoorbeeld drie jaar geleden. De tarieven van Stedin per 1 januari 2016 zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Consumenten betalen deze via de rekening van hun energieleverancier.

De netwerktarieven van Stedin voor gas dalen in 2016 met ruim 7%, bij elektriciteit stijgt het tarief 4%, waardoor het uiteindelijke totaalbedrag lager wordt. ,,Deze daling is zeker niet het resultaat van uitstel van onderhoud of investeringen. Integendeel zelfs, we investeren juist volop om de grote veranderingen in het Nederlandse energielandschap zo optimaal mogelijk te faciliteren. De energietransitie stelt Stedin voor grote uitdagingen op weg naar een duurzamere samenleving’’, zegt Judith Koole, directeur klant & markt Stedin.

Met de inkomsten financiert Stedin niet alleen de aanleg en het onderhoud van energienetten en -aansluitingen. Ook de plaatsing van slimme energiemeters en de energieinfrastructuur van de toekomst wordt hiermee mogelijk gemaakt. De groeiende teruglevering door onze klanten van elektriciteit uit zon en wind op het net vraagt de komende jaren om slimme aanpassingen van en het mogelijk maken van flexibiliteit op de energienetten.

De Nederlandse netbeheerders hebben gezamenlijk in de afgelopen jaren hun kosten weten te verlagen, waardoor in 2016 de tarieven landelijk opnieuw dalen.

Steeds meer gemeenten gaan naar verwachting in 2016 gemeentelijke belasting heffen op de kabels en leidingen van Stedin: de zogenoemde precario. Deze kosten worden uiteindelijk door al onze klanten betaald via de energierekening, óók door klanten die in gemeenten wonen waar geen precario wordt geheven. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de Minister van Binnenlandse Zaken opnieuw gevraagd om precario versneld af te schaffen.

Stedin verwacht een verdubbeling van de precariokosten van 30 naar 60 miljoen euro in 2016. Dat betekent een stijging van zo’n 15 euro per klant. Daarom strijden Stedin en de andere energienetbeheerders voor afschaffing om te voorkomen dat deze onnodige en oneerlijke kosten in 2017 terug komen op de energierekening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.