Ads Top

Samen sneller naar energieneutrale provincie

De provincie Zuid-Holland wil snel meer energie besparen en de overgang naar schone energie slimmer en sneller realiseren. Gedeputeerde Staten vragen gemeenten, waterschappen, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen om deze verandering samen met de provincie te versnellen.

Een energieagenda beschrijft hoe de partijen deze verandering aanpakken. GS stelden op 5 januari 2016 de aanzet naar deze energieagenda vast. Het college nodigt partners de komende maanden uit om de voorgestelde weg naar de energietransitie te toetsen en de energieagenda verder vorm te geven.

De overstap naar toekomstbestendige en betaalbare energiehuishouding is een kans om te innoveren, concurrerend te blijven en onze welzijn en welvaart te behouden.

De provincie ziet haar rol om het energiebeleid intensiveren en versnellen op zes onderwerpen:
1.Energiebesparing
2.Verwarming met duurzame restwarmte en aardwarmte
3.Lokale initiatieven ondersteunen en stimuleren
4.Innovatie organiseren en stimuleren
5.Inzet van een revolverend energiefonds
6.Regionale samenwerking

De provincie onderzoekt hoe in samenwerking met de betrokken bedrijven en overheden de infrastructuur van een warmtenet (warmterotonde) te realiseren is. Voorwaarde voor de provincie is dat dit een open net wordt waar verschillende aanbieders en afnemers op aangesloten kunnen worden en dat de realisatie efficiënt wordt gefinancierd . Andere restwarmtebronnen en aardwarmtebronnen moeten snel aangesloten gaan worden.

Ook lokale warmtenetten kunnen op steun van de provincie rekenen. Innovatieve toepassingen van warmte zoals energieopslag en het meermaals benutten van, warmte stimuleert de provincie.

De provincie richt een revolverend energiefonds op van €100 miljoen, voor leningen die in principe worden terugbetaald.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.