Ads Top

NAM maakt productiecijfers over 2015 bekend

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceerde in 2015 in totaal 46,4 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 28,1miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Daarnaast droegen de kleinere gasvelden 18,3 miljard kubieke meter bij aan de totale productie. 

Dit is inclusief de twee ondergrondse gasopslaglocaties. De afname van de totale productie in 2015 heeft twee oorzaken: enerzijds door een verdere verlaging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld en anderzijds door de teruglopende productie uit de overige (kleine) velden. In september 2015 is bekend gemaakt, dat het terugbrengen van de productie, tezamen met de lage olie- en gasprijzen, tot gevolg heeft dat er 2000 banen zullen verdwijnen, waarvan 190 bij NAM zelf en de overige bij toeleveranciers en aannemers.

In januari 2015 stelde minister Kamp het productieplafond van het Groningenveld vast op 39,4 miljard kubieke meter, om het in juni 2015 verder terug te brengen naar 30 miljard kubieke meter voor het kalenderjaar 2015. Met een totale productie uit het Groningen-gasveld van 28,1 miljard m3 sluit de gerealiseerde productie hier op aan. Het productieplafond voor het gasjaar 2015/2016 (oktober 2015 t/m september 2016) is afgelopen december door de minister gesteld op 27 miljard m3 (in navolging van de uitspraak van de Raad van State).


In 2015 produceerde NAM 346.000 m3 olie. Het grootste deel van de productie komt uit het olieveld bij het Drentse Schoonebeek. De productie is in de loop van 2015 stilgelegd door een lek in de watertransportleiding. In de komende maanden wordt er over een lengte van 45 kilometer via de pijp-in-pijp methode een kunststof transportleiding in de bestaande pijpleiding gebracht en kan naar verwachting na de zomer van 2016 de productie weer worden opgestart. Verder wint NAM olie uit enkele velden in West-Nederland.

Productiecijfers NAM 2015
•Totale gaswinning door NAM in 2015: 46,4 miljard m3 (2014: 55,0 miljard m3)
•Groningen-gasveld: 28,1 miljard m3 (2014: 42,4 miljard m3)
•Kleinere gasvelden op land en zee: 18,3 miljard m3, inclusief ondergrondse gasopslag (2014: 12,6 miljard m3)
•Olieproductie uit Schoonebeek en kleine velden in West-Nederland: 346.000 m3 (2014: 677.000 m3)
.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.