Ads Top

Ruimte voor molenpark Kop Afsluitdijk

De provincie Friesland maakt definitief ruimte voor een windmolenpark bij de Kop van de Afsluitdijk. Gedeputeerde Staten voeren het besluit uit dat Provinciale Staten namen op 17 december 2014. Dit betekent dat bij Hiddum-Hou 36 MegaWatt extra aan windenergie opgewekt kan worden.

Deze 36 MegaWatt is onderdeel van de 530,5 MegaWatt die PS voor heel Fryslân gerealiseerd willen zien in 2020. In het coalitieakkoord 2015-2019 is deze wens bevestigd.

Ervan uitgaande dat het Rijk in het IJsselmeer ruimte maakt voor een windpark van 316 MegaWatt, resteert netto 36 MegaWatt bij de Kop van de Afsluitdijk om de provinciale taakstelling te halen. De rest van het vermogen wordt opgewekt door bestaande molens.

Provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor windmolenparken groter dan 5 MegaWatt en kleiner dan 100 MegaWatt. Met het definitieve besluit maken Gedeputeerde Staten mogelijke initiatiefnemers duidelijk dat de planvoorbereiding kan beginnen. Initiatiefnemers moeten eerst nog wel een formeel verzoek indienen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.