Ads Top

Inzicht in batterij-elektrode met geavanceerde spectroscopie

Moniek Tromp van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences en het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry heeft een KIEM subsidie verkregen uit het Innovatiefonds Chemie. Samen met de Amsterdamse start-up E-stone Batteries gaat Tromp de werking onderzoeken van een nieuwe innovatieve elektrode voor nikkel-ijzer batterijen.

Goedkope opslag van elektrische energie is essentieel voor een duurzame energietransitie. Daarom ontwikkelt E-stone Batteries, gevestigd op het Science Park Amsterdam, een batterij uit goedkope, veel voorkomende en niet-toxische materialen. Deze is gebaseerd op de nikkel-ijzer batterij, die al uit de tijd van Edison stamt. E-stone Batteries denkt dit batterijtype flink te kunnen verbeteren, vooral op het gebied van de elektroden.

Het KIEM-onderzoek van Moniek Tromp betreft de innovatieve ijzerelektrode die E-stone Batteries ontwikkelde. Ze zal de komende zes maanden met  behulp van geavanceerd spectroscopisch onderzoek de onderliggende werkingsmechanismes in kaart brengen. Een beter begrip hiervan vormt de basis voor het optimaal en betrouwbaar functioneren van de batterij. Het gaat er daarbij vooral om de energie-efficiëntie op de lange termijn te waarborgen, ook na vele honderden laad- en ontlaadcycli. Het onderzoek van Tromp zal bovendien aanknopingspunten bieden om  het productieproces van elektrode en batterij optimaal te kunnen sturen, en om de juiste precursors voor de materialen te kiezen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.