Ads Top

Nuon omarmt Energiedialoog

Nuon onderkent de uitgangspunten die het kabinet heeft neergelegd in het Energierapport. De doelstelling van een volledig duurzame energievoorziening in 2050 sluit naadloos aan op de strategie van Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall om uiterlijk in dat jaar alle elektriciteitsopwekking CO2-neutraal te doen.

Het is wel van belang om daarvoor ook heldere tussendoelen te stellen: wat willen we in 2030 bereikt hebben en welke regels en stimuleringsmaatregelen horen daar bij. Een aanzet daarvoor presenteerde Nuon eind vorig jaar met Greenpeace in de vorm van een onderzoek naar nieuwe impulsen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening in de jaren 2020 tot 2030.

Het bedrijf zal in de komende jaren haar positie in windenergie verder versterken. Dat geldt ook voor duurzame stadverwarming en het leveren van schone elektriciteit voor ons snel uitbreidende netwerk van laadpalen. Nieuwe concessies daarvoor in enkele grote steden zijn begin dit jaar al verworven.

Nuon ondersteunt de gedachte van het kabinet om met de burger in dialoog te gaan over de energietransitie. Burgers zijn tegelijkertijd consumenten, die duurzaam maar ook betaalbaar willen leven. Zij maken dagelijks keuzes die de voortgang van de energietransitie beïnvloeden. Ze kiezen voor groene stroom of investeren in een zonnedak of elektrische auto. Dan mogen ze ook verwachten dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan als de nadelen van de transitie in beeld komen. Een windmolen kan - zeker gevoelsmatig - vaak dichterbij komen dan de gemiddelde energiecentrale.

Daarom moeten Nederlanders nog beter betrokken worden bij grootschalige vormen van duurzame stroomproductie, zoals de aanleg van windparken. Steun daarvoor kan alleen komen van mensen die de afwegingen begrijpen. Nuon wil graag bijdragen aan de energiedialoog. “Nuon is veelvuldig in dialoog met haar 2 miljoen klanten. We doen dat rondom concrete projecten zoals de ontwikkeling van windparken. Maar ook via klantenpanels zijn wij voortdurend met onze klanten in gesprek. Dat zijn tegelijkertijd mondige burgers en bedrijven met onversneden input voor de Energiedialoog die het kabinet voor ogen heeft”, stelt Nuon COO Martijn Hagens. “We willen graag in overleg met het Ministerie van Economische Zaken over onze mogelijke bijdrage”.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.