Ads Top

Energiebesparingsopties voor de chrysantenteelt

Welke energiebesparingsopties zijn het meest geschikt om toe te passen bij een chrysantenteelt? Wageningen UR Glastuinbouw heeft in samenwerking met DLV-Plant twee inventarisaties gemaakt in opdracht van het programma Kas als Energiebron: een inventarisatie voor besparing op elektriciteit en een inventarisatie voor warmte.

Er zijn vele maatregelen die de elektriciteitsbehoefte voor belichting kunnen verlagen. Het grootste effect wordt verkregen door diffuus glas met antireflectie coatings. Hierdoor wordt het zonlicht beter benut. Volgens berekeningen is dan bijna 15% minder lamplicht nodig voor dezelfde winterproductie, terwijl dit glastype ook in de zomerperiode nog eens een paar procenten meer takgewicht kan realiseren.

De nieuwste LED lampen kunnen 50% meer PAR-licht geven per kWh elektriciteit dan SON-T. Als bijvoorbeeld de helft van de aanwezige SON-T lampen hiermee wordt vervangen, kan fors bespaard worden op de elektriciteitsrekening. Met een totaal van 22 maatregelen kan samen zelfs meer dan 50% worden bespaard. Sommige van deze maatregelen gaan wel ten koste van de winterproductie of vergen een dermate forse investering dat het de vraag is of deze rendabel zijn.

Ook op het gebied van warmtebesparing zijn nog vele stappen te maken. Bij het praktijkbedrijf Arcadia is al aangetoond dat met het inblazen van buitenlucht en een extra energiescherm ruim 8 m3/m2.jaar aan aardgasequivalenten minder warmte nodig is. Hiervoor moeten wel de luchtvochtigheids- en buisinstellingen worden aangepast. Daarbovenop zijn nog andere maatregelen te bedenken, zoals het gebruik van druppelslangen in plaats van beregening, waardoor het gewas niet hoeft te worden drooggestookt. Ook zou kunnen gekoeld en ontvochtigd met luchtbehandelingskasten. Hierdoor kan de zomerkwaliteit beter worden geborgd en bovendien kan de geoogste warmte met aquifers en een warmtepomp in de winter worden benut om de kas te verwarmen. Bij een hoge gasprijs en een lage elektriciteitsprijs is dat een rendabele optie en ligt de ‘chrysantenkas zonder gas’ binnen bereik. Alleen moet daarvoor nog wel een alternatief worden bedacht voor stomen om de grond te ontsmetten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.