Ads Top

Record voor Nuon windmolens in 2015

De windmolens op land van Nuon hebben in 2015 ongeveer 13 procent meer elektriciteit geproduceerd dan het jaar ervoor. In 2015 werd er 776.710 megawattuur (MWh) aan windstroom geproduceerd, genoeg voor 221.917 huishoudens. Het jaar ervoor was dit 685.498 megawattuur, omgerekend het jaarlijkse verbruik van 195.856 huishoudens.

Vooral in november en december van 2015 was er sprake van forse wind. Maar over het algemeen kan 2015 als een gemiddeld wind jaar te boek staan. De hogere productie van de windmolens is vooral te danken aan het feit dat de Nuon-molens zelf ook beter presteerden en meer beschikbaar waren dan vorige jaren.

Het jongste windpark Prinses Alexia in Zeewolde (Flevoland) is in 2015 nog beter gaan presteren omdat er gedurende het jaar steeds meer verbeteringen zijn aangebracht aan de windmolens zelf. In dit windpark onderzoekt Nuon continu naar mogelijkheden om de windmolens zo te aan te passen dat ze optimaal stroom kunnen opwekken. Hiermee doet Nuon ervaring op die weer wordt toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe windparken. Ook is een meetmast in het park neergezet, samen met een apparaat (Lidar) waarmee de wind gemeten wordt en per windmolen gekeken kan worden hoe de molen presteert. De uitkomsten worden dan meteen gebruikt om een windmolen nog beter te laten draaien. Daarom produceerde dit windpark enorm goed dit jaar. De best presterende windmolen staat dan ook in dit windpark. Deze windmolen heeft 9400 MWh opgeleverd en dat betekent weer duurzame energie voor 2685 huishoudens.

Nuon heeft in Nederland 215 windmolens op land staan, verdeeld over 22 verschillende windparken. Totaal 330 MW.

In het windpark Slufterdam in de buurt van Rotterdam op de Maasvlakte staat de windmolen die het meest op vol vermogen heeft gedraaid. Dat betekent dat er op die plek het meeste profijt is van windenergie. Op de Maasvlakte zijn de windcondities zeer goed waardoor de windmolens daar uiteindelijk de meeste energie kunnen leveren. Dit gebied heeft bijna een vergelijkbare windsnelheid met wind op zee, waarvan het bekend is dat het daar altijd gemiddeld harder waait. Nuon is op dit moment bezig om windpark Slufterdam, bestaande uit nu 9 windmolens, op te schalen zodat in de toekomst hier nog meer energie opgewekt kan worden. De belangrijkste vergunningen voor dit project zijn in 2015 ontvangen.

In Wieringermeer is Nuon samen met ECN en Windcollectief Wieringermeer van plan flink uit te breiden: de huidige 5 windparken van Nuon worden vervangen door nieuwe, grotere windmolens. Ook voor dit project zijn in 2015 de vergunningen ontvangen.

In de provincie Flevoland heeft Nuon vier windparken met 92 windmolens. Dat is meer dan 1/3 van de windmolens die Nuon in Nederland heeft. Nuon heeft in Flevoland dit jaar 18% meer wind energie geproduceerd dan vorig jaar. Goed voor 114.705 huishoudens.

Op de website van Nuon is een tool te vinden waarmee per windpark gekeken kan worden hoe de molens draaien. De gegevens van de windparken zijn beschikbaar gesteld door het data-centrum van Nuon en ververst elk kwartier. Het is dus realtime-data.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.