Ads Top

IF Technology BV winnaar 2015 in Bodemenergiebranche

IF Technology BV is door de Nationale Business Succes Award uitgeroepen tot branchewinnaar 2015 in de Bodemenergiebranche. Bodemenergie is naast biomassa zonne- en windenergie een belangrijke vierde pijler voor een duurzame toekomstige energievoorziening. IF heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een vooraanstaande onderneming, met een zeer sterke positionering en een excellente reputatie. ‘IF Technology BV geldt als leidend in haar branche en weet haar uitgebreide vakkennis op het gebied van aardwarmte en bodemenergie uitstekend te combineren met een klant- en servicegerichte aanpak, waardoor zij zeer hoog scoort op klanttevredenheid.’ 

Fossiele brandstoffen raken uitgeput. Het klimaat verandert. Blijven we CO2 uitstoten of zoeken we naar alternatieven? Vanuit die gedachte is IF Technology BV ontstaan. Zij stond aan de wieg van de bodemenergie, een vernieuwende techniek die een grote bijdrage kan leveren aan de duurzame doelstellingen van Nederlandse en Europese bedrijven en overheid. De onderneming onttrekt energie uit de ondergrond en oppervlaktewater ten behoeve van verwarming en verkoeling van gebouwen. Bodemenergie is naast biomassa zonne- en windenergie een belangrijke vierde pijler voor een duurzame toekomst. IF is gespecialiseerd in het ontwerpen, toepassen, realiseren en beheren van hernieuwbare oplossingen voor warmte en koude als onderdeel van onze energievoorzieningen. Opdrachtgevers zijn onder andere ziekenhuizen, woningcorporaties, bouwbedrijven, installatiebedrijven en onderzoeksinstituten, in binnen- en buitenland. IF Technology BV is gevestigd in Arnhem en telt circa 65 medewerkers.

 De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in IF Technology BV een stabiele, vooruitstrevende onderneming die naar verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen binnen de markt. ‘Innovatie is het sleutelwoord bij IF Technology BV, want zij is continu bezig haar producten en diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van haar klanten.’

Hoog kennisniveau

 De jury prijst met name haar hoge kennisniveau, nodig om als benchmark in de bodemenergiebranche – ‘godfather’ van de sector – te fungeren. Opgericht in 1989 was IF Technology het eerste gespecialiseerde ingenieursbureau dat zich bezighield met de bodem, gericht op het vraagstuk energie en warmte als (gedeeltelijk) alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. De achterliggende gedachte en tevens de drive was de overtuiging dat vraagstukken op dit vlak opgelost kunnen worden als je de technologie naar je hand kunt zetten. ‘Dit klinkt eenvoudig, maar vergt kennis op hoog niveau. IF Technology is hiermee vanaf haar oprichting bezig: kennisontwikkeling, innovatie, onderzoek en samenwerking met andere partijen’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie.

Voor een hoogwaardige technische kennisintensieve dienstverlener als IF Technology is succes afhankelijk van het vermogen en de wil altijd te blijven ontwikkelen en innoveren. Kennisontwikkeling is continu aan de orde en een groot deel van de uren en omzet wordt jaarlijks hieraan besteed. Vooruitgang wordt alleen bereikt door onophoudelijk te ontwikkelen, is de stellige overtuiging van IF Technology. Vanwege haar ervaring en kennis is de onderneming niet zelden het brein achter de ontwikkeling van technische systemen die veelal samen met fabrikanten ontwikkeld worden. ‘IF Technology is een absolute topper in haar wereld. Een nummer 1 vanaf haar oprichting. Geen betere branchewinnaar in de sector Bodemenergie dan deze onderneming’, aldus de Nominatiecommissie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.