Ads Top

Floating LiDAR technologie als kosteneffectieve oplossing voor offshore windparkontwikkeling?

De business case voor offshore windparken stoelt op nauwkeurige windaanbodbepalingen. Tegenwoordig worden de meest nauwkeurige winddata gegenereerd door offshore meteorologische masten die erg duur zijn. Een alternatief is floating LiDAR technologie dat de potentie heeft om een kosteneffectieve oplossing te zijn. Deze technologie is gebaseerd op grond geplaatste LiDARs die reeds geaccepteerd worden door de industrie voor het gebruik op vlakke terreinen. Een op grond geplaatste (statische) LiDAR is een laser gebaseerd apparaat om de wind op afstand te meten. In geval van floating LiDAR wordt het apparaat op een boei of ander type drijver geplaatst.

In samenwerking met RWE, Eneco en Fugro Oceanor heeft ECN een Fugro Oceanor Seawatch floating LiDAR validatietest uitgevoerd nabij de offshore meteorologische mast IJmuiden, welke gesitueerd is in the Noordzee, op ongeveer 75km van de Nederlandse kust. Met name belangrijk is de aanwezigheid van een statische LiDAR in de mast van hetzelfde type die gebruikt kan worden als een alternatieve referentie en die de mogelijkheid biedt om onderscheid te maken tussen de verschillende technologieën.

ECN bevestigt n.a.v. het onderzoek dat de Fugro Oceanor Seawatch floating LiDAR inderdaad het pre-commerciële stadium heeft bereikt volgens de ‘Offshore Wind Accelerator roadmap’ voor de commerciële acceptatie van floating LiDAR technologie. Bovendien is in dit specifieke geval aangetoond dat ¾ van het verschil van de floating LiDAR met de mast toe te schrijven is aan de gebruikte technologie (LiDAR) en ¼ aan de zeecondities. Het bleek ook dat atmosferische turbulentie een van de belangrijkste redenen was voor afwijkingen met de mast.

ECN heeft met haar studie eveneens aangetoond dat een statische LiDAR goed gebruikt kan worden als referentie voor de floating LiDAR in plaats van een mast. Het belangrijkste verschil is een hogere onzekerheid, omdat de statische LiDAR eerst gevalideerd moet worden tegen een mast. Deze onzekerheid in de floating LiDAR windsnelheid varieert tussen 3.6% en 6.8%.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.