Ads Top

MKB-loket voor innovaties in energie en chemie in Noord-Nederland geopend

Noord-Nederlandse ondernemers met vragen over innoveren in energie en chemie kunnen vanaf nu terecht bij  één centraal loket. In dit kader zal InnovatieLink iedere woensdag op EnTranCe een speciaal mkb-innovatiespreekuur houden en zal een adviseur regionale energie-ondernemers verbinden met de nationale topsectoren energie en chemie. ​

De overgang naar duurzame energie en chemie  vraagt om nieuwe producten, diensten en technieken. Dit biedt goede kansen voor het mkb. Ondernemers krijgen daarbij wel te maken met talrijke vragen over financiering, techniek, huisvesting, apparatuur, bedrijfsvoering e.d.InnovatieLink biedt hierbij praktische ondersteuning voor het leggen van de juiste contacten. Hiervoor zijn landelijk innovatiemanagers actief, die zelf ondernemer zijn en gespecialiseerd zijn in één of meer vakgebieden. Om energie-ondernemerschap verder te stimuleren heeft de Hanzehogeschool op de Zernike Campus Groningen de energie-proeftuin EnTranCe opgezet, als praktijkcentrum van de Energy Academy Europe. Hier kunnen ondernemers en studenten terecht om duurzame kennis en innovaties naar de markt te brengen.

"Het Noorden beschikt over veel kennis en innovatievermogen in de energie- en chemiesector", aldus Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink. "Om de partijen bij elkaar te brengen en het innovatieproces te versnellen is het goed in deze regio een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is het een logische keuze om met EnTranCe samen te werken en ons daarmee  regionaal te vestigen."

De betrokken organisaties zullen naast een regulier mkb-spreekuur en onderlinge afstemming, ook een gezamenlijk programma opzetten om het mkb actief te informeren en te betrekken bij regionale en nationale innovatiekansen.

"Met de samenwerking tussen InnovatieLink en EnTranCe kunnen onderzoekers en studenten met bedrijfsplannen, start-ups en mkb'ers laagdrempelig worden ondersteund met hun innovatievraagstukken. Ook cross-overs tussen energie en chemie bieden hierbij interessante kansen", aldus Jeroen van den Berg, managing director EnTranCe.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.