Ads Top

Nederlandse gasvereniging KVGN steunt kabinetsvisie Energierapport

Het kabinet kiest in het Energierapport voor een noodzakelijk en realistisch traject op weg naar een CO2-arme energiehuishouding in 2050. Dat stelt Gertjan Lankhorst, voorzitter van KVGN, waarin vertegenwoordigers van de Nederlandse gassector zijn verenigd. “Het kabinet benadert de energietransitie vanuit het totale systeem. Het is voor iedereen duidelijk dat de energievoorziening zal veranderen. KVGN steunt die transitie en wil zijn kennis en kunde inzetten om de transitie te helpen realiseren, en ook het energiesysteem betrouwbaar en betaalbaar te laten zijn. Dat is de bijdrage die wij als gassector kunnen bieden”, aldus Lankhorst.

Volgens hem moet worden toegewerkt naar een flexibel systeem waar aardgas wordt ingezet op die plekken waar vooralsnog geen duurzamere alternatieven voorhanden zijn, zodat toekomstige opties mogelijk blijven voor bijvoorbeeld de toepassing van hernieuwbaar gas, zoals groen gas en waterstof. Hij vindt het verstandig dat het kabinet kiest voor een dialoogperiode om uiteindelijk in goed overleg tot een serie beleidskeuzes te komen “Wij zullen als gassector hieraan graag onze bijdrage leveren. Wij onderschrijven de visie van het kabinet dat de nationale gasvoorraden, inclusief de verdere winning uit marginale gasvelden, belangrijk blijven voor een betrouwbare en ook onafhankelijke energievoorziening. We moeten blijven werken aan het minimaliseren van de negatieve effecten van gaswinning. Daar waar effecten onvermijdelijk zijn, moeten deze lokaal gecompenseerd worden.”

Volgens Lankhorst hebben gasvormige energiedragers een logische plek in een schone energievoorziening: “De sleutelwoorden zijn maatwerk en innovatie.  In onze sector wordt volop gekeken naar de inzet van groen gas uit biomassavergassing. De ontwikkeling van hybride warmtepompen voor huishoudens is een ander voorbeeld. In nieuwe woonwijken zal gas niet altijd meer nodig zijn, terwijl in andere gebieden gas de beste keuze blijft. Dit geldt ook voor het vrachtverkeer over weg en water. Hier kan de inzet van vloeibaar aardgas (LNG) uitkomst bieden. Met de toepassing van (bio) LNG worden, ten opzichte van diesel, de uitstoot van fijnstof, CO2 en NOx emissies alsmede het geluid aanmerkelijk gereduceerd. Lankhorst benadrukt dat de inzet van gas dus maatwerk wordt. “We noemen dit: ‘Gas op maat’. Ik denk dat dit een uitstekende basis is voor samenwerking met vele partijen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.