Ads Top

'Nederland houdt in het Energierapport schaliegasboringen open'

Volgens Stichting Schaliegasvrij Nederland houdt het gisteren verschenen Energierapport schaliegasboringen open. "De richting die minister Kamp in wil slaan naar een CO2-arme energievoorziening, is goed. Maar het is dan niet logisch om toch nog onderzoek te doen naar schaliegas. Schaliegas betekent een nieuw rondje fossiele brandstoffen, met een veel te hoog prijskaartje voor grondwater, schone lucht en het klimaat. Als we de opwarming van het klimaat willen beperken moeten die fossiele brandstoffen gewoon in de grond blijven zitten." aldus Ko van Huissteden, voorzitter van de Stichting Schaliegasvrij Nederland.

In het energierapport wordt gekozen voor terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Men wil echter wel 'langjarig onderzoek' doen naar de mogelijkheden om in Nederland naar schaliegas te boren. Schaliegas zorgt juist voor meer broeikasgassen, onder andere het sterke broeikasgas methaan. Dat blijkt uit de praktijk in de Verenigde Staten. Er zijn daarnaast veel zorgen over het milieu en grondwater, door de hoge productie van afvalwater, het gebruik van giftige stoffen en luchtverontreiniging.

Mirjam Bemelmans van Stichting Schaliegasvrij Nederland: "Dat onderzoek heeft niet veel zin en is duur. Bovendien is de bijdrage van schaliegas aan de energievoorziening maar een klein deel van ons gasverbruik. Het geld voor dit onderzoek kan beter besteed worden aan onderzoek naar duurzame energie. Vergeet schaliegas, en steun de vele initiatieven van burgers, bedrijven en gemeenten voor meer duurzame energie."

Er is in het rapport een energiedialoog beloofd waarin, burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen meepraten over de keuzes die in de toekomst gemaakt moeten worden. Schaliegasvrij Nederland zal daarbij zeker aanwezig zin.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.