Ads Top

Biogas uit mest Drentse koeien

Het college van gedeputeerde staten is voornemens een Drentse Green Deal af te sluiten met Stichting Het Hooge Wold voor een co-vergistings- annex mestverwerkingsinstallatie. Het college stelt hiervoor € 95.050,- beschikbaar. Er zijn gesprekken gaande met het Drentse DOC Kaas over de mogelijkheid om de 5 miljoen kuub biogas dat hiermee vrijkomt aan de kaasproducent te leveren. Dit levert een flinke reductie op van het verbruik van fossiele brandstoffen.

Voor de veehouderij geldt een verplichting om een deel van de vrijkomende mest te verwerken. Voor Stichting Het Hooge Wold was dit de aanleiding om een co-vergistings- annex mestverwerkings-installatie te willen bouwen op het industrieterrein De Wieken te Hoogeveen. De benodigde grondstoffen zullen door een nog op te richten coöperatie van boeren uit de regio en de deelnemende bedrijven worden geleverd. DOC Kaas heeft in gesprekken de intentie uitgesproken dat zij het opgewekte biogas onder een aantal voorwaarden via een nog aan te leggen transportleiding willen afnemen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Het verwerken van mest tot brandstoffen wordt steeds meer toegepast. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt de mestproblematiek deels opgelost. Anderzijds kan het vrijgekomen biogas weer ingezet worden als brandstof voor onder andere grote bedrijven. Omdat de toepassing van biogas een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen oplevert is besloten het project financieel te ondersteunen met deze Green Deal.‘

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.